Danh sách tiểu hành tinh/418401–418500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
418401 2008 JP32 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
418402 2008 KH7 26/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
418403 2008 KD12 12/05/2008 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
418404 2008 KX16 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418405 2008 KB18 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
418406 2008 KF18 16/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418407 2008 KG21 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
418408 2008 KD29 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
418409 2008 KC31 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
418410 2008 LL 02/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
418411 2008 LH3 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418412 2008 LP5 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
418413 2008 LU8 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
418414 2008 LH10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
418415 2008 LV10 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
418416 2008 LV16 15/06/2008 Catalina CSS 310 m MPC · JPL
418417 2008 LV17 04/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418418 2008 LW17 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
418419 2008 MT1 28/06/2008 Vicques M. Ory 4,4 km MPC · JPL
418420 2008 MK5 27/06/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
418421 2008 NB4 11/07/2008 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
418422 2008 NA5 10/07/2008 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
418423 2008 NK5 01/07/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
418424 2008 NM5 08/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
418425 2008 OR 25/07/2008 Pla D'Arguines R. Ferrando 2,8 km MPC · JPL
418426 2008 OQ3 25/07/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
418427 2008 OM7 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
418428 2008 OF11 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
418429 2008 OC17 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
418430 2008 OP22 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418431 2008 OO24 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418432 2008 OF25 30/07/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
418433 2008 PV 11/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
418434 2008 PX2 03/08/2008 Dauban F. Kugel 2,5 km MPC · JPL
418435 2008 PE9 06/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418436 2008 PG10 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
418437 2008 PX10 30/07/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
418438 2008 PX21 06/08/2008 Siding Spring SSS 3,7 km MPC · JPL
418439 2008 QH5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418440 2008 QM5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
418441 2008 QS8 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,3 km MPC · JPL
418442 2008 QF11 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
418443 2008 QC18 28/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
418444 2008 QM23 29/08/2008 Taunus E. Schwab, R. Kling 2,7 km MPC · JPL
418445 2008 QN26 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
418446 2008 QA34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
418447 2008 QW43 23/08/2008 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
418448 2008 QN45 30/08/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
418449 2008 QR46 26/08/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
418450 2008 QN47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418451 2008 QY47 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418452 2008 RN5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
418453 2008 RS5 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418454 2008 RL9 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418455 2008 RB15 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418456 2008 RK24 05/09/2008 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
418457 2008 RK28 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418458 2008 RY32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418459 2008 RP37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418460 2008 RA40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418461 2008 RR40 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418462 2008 RU41 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
418463 2008 RR42 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418464 2008 RX46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418465 2008 RD49 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418466 2008 RT52 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
418467 2008 RM54 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
418468 2008 RT56 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
418469 2008 RD64 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
418470 2008 RV85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418471 2008 RY85 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
418472 2008 RT87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
418473 2008 RZ87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418474 2008 RA88 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418475 2008 RQ92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418476 2008 RZ92 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
418477 2008 RW93 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
418478 2008 RG96 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
418479 2008 RQ96 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
418480 2008 RH102 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418481 2008 RF104 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
418482 2008 RN104 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418483 2008 RQ104 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418484 2008 RF106 06/09/2008 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
418485 2008 RT106 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
418486 2008 RJ111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
418487 2008 RT112 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
418488 2008 RM114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
418489 2008 RA117 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
418490 2008 RG118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418491 2008 RG122 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
418492 2008 RG124 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418493 2008 RV129 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
418494 2008 RB131 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
418495 2008 RF135 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
418496 2008 RG140 08/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
418497 2008 RH141 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
418498 2008 RR143 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
418499 2008 RZ144 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
418500 2008 RD145 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL