Danh sách tiểu hành tinh/417501–417600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417501 2006 SN117 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417502 2006 SC119 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
417503 2006 SV127 17/09/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
417504 2006 SH185 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417505 2006 SX211 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417506 2006 SY221 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417507 2006 SD223 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417508 2006 SV227 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417509 2006 SH259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
417510 2006 SD263 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
417511 2006 SL267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417512 2006 SU271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417513 2006 SZ282 26/09/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
417514 2006 SW284 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
417515 2006 SP289 19/09/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417516 2006 SU291 19/09/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
417517 2006 SP312 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
417518 2006 SQ329 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417519 2006 SJ334 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417520 2006 SL369 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417521 2006 SY393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417522 2006 SY404 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417523 2006 SA411 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
417524 2006 TQ17 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417525 2006 TE27 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417526 2006 TZ30 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417527 2006 TD31 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
417528 2006 TP39 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417529 2006 TE45 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417530 2006 TP46 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417531 2006 TR50 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417532 2006 TG51 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417533 2006 TG76 11/10/2006 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
417534 2006 TC82 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417535 2006 TN89 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417536 2006 TZ99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417537 2006 TS102 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417538 2006 TQ120 12/10/2006 Apache Point A. C. Becker 940 m MPC · JPL
417539 2006 TH125 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417540 2006 TE126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417541 2006 TG127 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417542 2006 UA8 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
417543 2006 UF28 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417544 2006 UM33 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417545 2006 UK35 16/10/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
417546 2006 UQ35 15/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey SHU · 4,6 km MPC · JPL
417547 2006 UR35 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417548 2006 UW44 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417549 2006 UZ48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417550 2006 UM55 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417551 2006 UF60 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
417552 2006 UL78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417553 2006 UO80 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417554 2006 US82 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417555 2006 UK87 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417556 2006 UP90 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
417557 2006 UT96 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
417558 2006 UF101 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
417559 2006 UL112 16/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
417560 2006 UU118 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417561 2006 UN132 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417562 2006 UJ142 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417563 2006 UH143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
417564 2006 UO156 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
417565 2006 UJ174 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417566 2006 UK185 28/10/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
417567 2006 UT196 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417568 2006 UB199 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417569 2006 UR212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417570 2006 UA213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
417571 2006 UX214 17/10/2006 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,0 km MPC · JPL
417572 2006 UY231 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
417573 2006 UA234 22/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417574 2006 UA254 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
417575 2006 UC269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417576 2006 UK272 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417577 2006 UT273 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417578 2006 UC291 21/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
417579 2006 UN326 21/10/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417580 2006 UR338 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417581 2006 VA3 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,2 km MPC · JPL
417582 2006 VX3 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417583 2006 VC7 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
417584 2006 VV9 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417585 2006 VO16 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
417586 2006 VN30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417587 2006 VF45 09/11/2006 Altschwendt W. Ries 630 m MPC · JPL
417588 2006 VH50 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417589 2006 VQ55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417590 2006 VZ61 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
417591 2006 VE64 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417592 2006 VL69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417593 2006 VB85 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417594 2006 VF87 14/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
417595 2006 VS94 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
417596 2006 VO104 13/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
417597 2006 VJ108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
417598 2006 VM117 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417599 2006 VA125 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417600 2006 VM125 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL