Danh sách tiểu hành tinh/417201–417300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417201 2005 XM4 04/12/2005 Siding Spring SSS 410 m MPC · JPL
417202 2005 XL5 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
417203 2005 XL11 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417204 2005 XS39 05/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
417205 2005 XZ41 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417206 2005 XC50 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417207 2005 XE58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417208 2005 XW58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417209 2005 XY61 05/12/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
417210 2005 XV77 10/12/2005 Catalina CSS 270 m MPC · JPL
417211 2005 XL80 14/12/2005 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
417212 2005 XZ81 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417213 2005 XY86 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417214 2005 XF102 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,6 km MPC · JPL
417215 2005 XM103 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
417216 2005 XV109 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 980 m MPC · JPL
417217 2005 YS 21/12/2005 Socorro LINEAR 430 m MPC · JPL
417218 2005 YL12 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417219 2005 YT12 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417220 2005 YV24 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417221 2005 YJ28 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417222 2005 YW31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417223 2005 YH34 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417224 2005 YQ37 21/12/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
417225 2005 YO41 22/12/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417226 2005 YE47 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417227 2005 YQ48 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417228 2005 YA50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417229 2005 YK52 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417230 2005 YW56 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417231 2005 YT57 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417232 2005 YN70 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417233 2005 YB72 05/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
417234 2005 YM74 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417235 2005 YA77 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417236 2005 YS88 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417237 2005 YY91 27/12/2005 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
417238 2005 YL92 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417239 2005 YF110 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417240 2005 YV117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417241 2005 YH122 22/12/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
417242 2005 YY132 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417243 2005 YY156 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417244 2005 YZ160 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417245 2005 YN161 27/12/2005 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
417246 2005 YZ184 27/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417247 2005 YD188 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417248 2005 YY191 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417249 2005 YE204 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417250 2005 YZ205 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417251 2005 YS207 29/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417252 2005 YN217 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417253 2005 YS222 21/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417254 2005 YW227 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417255 2005 YQ229 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417256 2005 YA238 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417257 2005 YD245 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417258 2005 YK245 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417259 2005 YM258 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417260 2005 YN260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417261 2005 YX260 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417262 2005 YG271 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417263 2005 YV286 31/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
417264 2006 AT2 05/01/2006 Catalina CSS AMO 1,9 km MPC · JPL
417265 2006 AQ6 29/12/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417266 2006 AD15 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
417267 2006 AA25 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417268 2006 AM29 02/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417269 2006 AQ31 05/01/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
417270 2006 AG32 05/01/2006 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
417271 2006 AQ32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417272 2006 AU34 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417273 2006 AX42 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417274 2006 AL44 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
417275 2006 AO47 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417276 2006 AV50 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
417277 2006 AJ57 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417278 2006 AC62 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417279 2006 AT65 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417280 2006 AR67 09/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417281 2006 AG90 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417282 2006 AZ96 03/01/2006 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
417283 2006 AL97 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
417284 2006 AC105 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417285 2006 BH2 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
417286 2006 BS3 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417287 2006 BH5 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417288 2006 BB6 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
417289 2006 BK8 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417290 2006 BJ30 06/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417291 2006 BQ45 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417292 2006 BP57 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417293 2006 BV63 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417294 2006 BK66 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417295 2006 BB69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417296 2006 BH69 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417297 2006 BA72 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417298 2006 BE80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417299 2006 BT80 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417300 2006 BA82 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL