Danh sách tiểu hành tinh/417101–417200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417101 2005 UC373 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417102 2005 UH380 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417103 2005 UC383 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417104 2005 UV383 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
417105 2005 UC392 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417106 2005 UW392 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417107 2005 UD396 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417108 2005 UX425 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417109 2005 UJ428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417110 2005 UN428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417111 2005 UM439 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417112 2005 UT439 01/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417113 2005 UR449 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417114 2005 UT452 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417115 2005 UH477 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417116 2005 UF487 03/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
417117 2005 UW489 10/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417118 2005 UD490 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
417119 2005 UB496 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
417120 2005 UO497 05/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
417121 2005 UO498 27/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
417122 2005 UK501 27/10/2005 Catalina CSS 18466| 2,8 km MPC · JPL
417123 2005 UM509 21/10/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
417124 2005 UR512 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417125 2005 UT512 31/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
417126 2005 UT525 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417127 2005 UP526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417128 2005 UC527 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417129 2005 VG 02/11/2005 Cordell-Lorenz D. T. Durig 1,5 km MPC · JPL
417130 2005 VO4 07/11/2005 Ottmarsheim C. Rinner 2,0 km MPC · JPL
417131 2005 VE24 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417132 2005 VW25 02/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417133 2005 VN38 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417134 2005 VX43 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417135 2005 VE50 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417136 2005 VM58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417137 2005 VF70 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417138 2005 VY73 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417139 2005 VM74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417140 2005 VF76 03/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
417141 2005 VF81 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417142 2005 VD83 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417143 2005 VY83 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
417144 2005 VE90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417145 2005 VL93 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417146 2005 VX103 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417147 2005 VN108 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417148 2005 VV109 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417149 2005 VU111 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
417150 2005 VM114 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417151 2005 VR115 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417152 2005 VP116 11/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417153 2005 VA125 07/11/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,3 km MPC · JPL
417154 2005 WU4 20/11/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
417155 2005 WE12 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417156 2005 WM20 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417157 2005 WX21 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
417158 2005 WN23 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417159 2005 WK26 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417160 2005 WO32 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417161 2005 WF35 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417162 2005 WK43 21/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
417163 2005 WK44 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417164 2005 WO50 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417165 2005 WG51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
417166 2005 WR51 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417167 2005 WH57 30/11/2005 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
417168 2005 WS57 21/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
417169 2005 WJ71 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
417170 2005 WQ71 21/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
417171 2005 WZ74 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
417172 2005 WS77 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417173 2005 WM81 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
417174 2005 WV84 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417175 2005 WB93 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417176 2005 WM94 29/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417177 2005 WD104 28/11/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
417178 2005 WO112 30/11/2005 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
417179 2005 WW114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417180 2005 WQ124 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417181 2005 WC138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
417182 2005 WX138 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417183 2005 WV139 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417184 2005 WQ141 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417185 2005 WB151 28/11/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
417186 2005 WK154 29/11/2005 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
417187 2005 WU154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417188 2005 WA163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417189 2005 WV169 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417190 2005 WQ172 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417191 2005 WK173 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417192 2005 WT182 26/11/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
417193 2005 WS186 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417194 2005 WJ193 28/11/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417195 2005 WB196 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417196 2005 WQ198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417197 2005 WS198 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417198 2005 WM201 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417199 2005 WH208 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
417200 2005 XA4 01/12/2005 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL