Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/417001–417100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417001 2005 TT179 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
417002 2005 TY186 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417003 2005 TD189 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417004 2005 TS191 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
417005 2005 UL4 23/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
417006 2005 UV5 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
417007 2005 UX7 30/08/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
417008 2005 UV17 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417009 2005 UU23 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417010 2005 UE41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417011 2005 UF41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417012 2005 UG41 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417013 2005 UO44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417014 2005 UP44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417015 2005 UW46 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417016 2005 UG49 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417017 2005 UJ54 23/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
417018 2005 UH58 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417019 2005 UV59 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
417020 2005 UX64 29/10/2005 Wrightwood J. W. Young 1,7 km MPC · JPL
417021 2005 UU68 23/10/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
417022 2005 UY80 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417023 2005 UK82 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 7744| 1,3 km MPC · JPL
417024 2005 UH83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
417025 2005 UQ84 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417026 2005 UV85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417027 2005 UM88 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417028 2005 UZ89 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417029 2005 UV90 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
417030 2005 UH91 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417031 2005 UB98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417032 2005 UL99 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417033 2005 UH106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417034 2005 UM106 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417035 2005 UK108 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417036 2005 UQ111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417037 2005 UT114 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
417038 2005 UD115 23/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
417039 2005 UV115 23/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
417040 2005 UN117 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417041 2005 UX118 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417042 2005 UL122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417043 2005 UE126 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417044 2005 UY127 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417045 2005 UW129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417046 2005 UR140 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
417047 2005 UO154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
417048 2005 UJ156 26/10/2005 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
417049 2005 UG158 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
417050 2005 UG161 22/10/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
417051 2005 UB166 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417052 2005 UL181 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417053 2005 UO182 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417054 2005 UB183 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417055 2005 UP184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417056 2005 US187 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417057 2005 UG194 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417058 2005 UA195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417059 2005 UL202 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417060 2005 UP205 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417061 2005 UK210 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417062 2005 UM212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417063 2005 UH218 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417064 2005 UK219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417065 2005 UQ219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417066 2005 UP222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417067 2005 US225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417068 2005 UW227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417069 2005 UX227 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417070 2005 UM228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417071 2005 UX229 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417072 2005 UN232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417073 2005 UZ239 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417074 2005 UT240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417075 2005 UT242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417076 2005 UD244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417077 2005 UO247 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417078 2005 UQ251 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417079 2005 UU257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417080 2005 UF258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
417081 2005 UM260 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
417082 2005 UN261 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417083 2005 UY263 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417084 2005 UZ267 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417085 2005 UC274 24/10/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
417086 2005 UE291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417087 2005 UC293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417088 2005 UZ296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417089 2005 UK299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417090 2005 UQ303 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417091 2005 UP306 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
417092 2005 UA309 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 29841| 1,2 km MPC · JPL
417093 2005 UE309 28/10/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
417094 2005 UV318 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417095 2005 UZ331 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
417096 2005 UJ338 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
417097 2005 UC347 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
417098 2005 UV358 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417099 2005 UE360 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
417100 2005 UU372 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL