Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/416901–417000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416901 2005 QB172 29/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416902 2005 QG179 25/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416903 2005 QQ189 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416904 2005 QL190 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416905 2005 RK7 25/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416906 2005 RH9 02/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416907 2005 RY9 10/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
416908 2005 RP28 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416909 2005 RN29 12/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416910 2005 RV43 03/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
416911 2005 RL44 13/09/2005 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
416912 2005 RA48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
416913 2005 RB48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,3 km MPC · JPL
416914 2005 RH48 01/09/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
416915 2005 SH1 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416916 2005 SH15 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416917 2005 SV31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416918 2005 SA39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416919 2005 SS45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416920 2005 SN49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
416921 2005 SF51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 17392| 1,5 km MPC · JPL
416922 2005 SY51 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416923 2005 ST53 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416924 2005 SD54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416925 2005 SN60 26/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416926 2005 SV62 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416927 2005 SY72 23/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
416928 2005 ST75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416929 2005 SZ80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416930 2005 SV84 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
416931 2005 SY86 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416932 2005 SM87 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416933 2005 SY104 25/09/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416934 2005 SC106 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416935 2005 SG111 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
416936 2005 SY112 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416937 2005 SJ113 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416938 2005 SB119 28/09/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416939 2005 SA120 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416940 2005 SY121 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416941 2005 SH132 29/09/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
416942 2005 SW132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416943 2005 SM135 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416944 2005 SY138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416945 2005 SR142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
416946 2005 SU146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416947 2005 SD156 26/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416948 2005 SG164 27/09/2005 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416949 2005 SK165 28/09/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416950 2005 SR182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416951 2005 SE187 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416952 2005 SZ187 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,3 km MPC · JPL
416953 2005 SE196 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416954 2005 SD197 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416955 2005 SK198 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
416956 2005 SB200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416957 2005 SG202 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
416958 2005 SD212 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
416959 2005 SD214 11/06/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
416960 2005 SJ214 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
416961 2005 SC220 29/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
416962 2005 ST222 30/09/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
416963 2005 SV222 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
416964 2005 SG252 24/09/2005 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416965 2005 SR272 30/09/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
416966 2005 SX277 30/09/2005 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,7 km MPC · JPL
416967 2005 SU292 26/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416968 2005 TP1 01/10/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
416969 2005 TZ1 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
416970 2005 TN7 14/09/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
416971 2005 TW8 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416972 2005 TN19 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416973 2005 TR21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
416974 2005 TR28 02/10/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416975 2005 TF37 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7744| 1,1 km MPC · JPL
416976 2005 TV46 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416977 2005 TF48 06/10/2005 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
416978 2005 TF58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
416979 2005 TT65 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
416980 2005 TD77 06/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
416981 2005 TG83 03/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
416982 2005 TU83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416983 2005 TH88 05/10/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
416984 2005 TK94 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416985 2005 TD103 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
416986 2005 TO107 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416987 2005 TM119 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
416988 2005 TB126 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
416989 2005 TV140 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416990 2005 TS141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
416991 2005 TG144 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416992 2005 TJ149 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416993 2005 TO152 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416994 2005 TS155 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416995 2005 TP157 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416996 2005 TY157 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416997 2005 TV162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416998 2005 TS163 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416999 2005 TO165 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417000 2005 TH177 02/10/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also