Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/417301–417400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
417301 2006 BM86 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
417302 2006 BV90 26/01/2006 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
417303 2006 BE97 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
417304 2006 BS97 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
417305 2006 BA103 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
417306 2006 BT109 12/09/2001 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
417307 2006 BB111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417308 2006 BC113 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417309 2006 BR120 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
417310 2006 BM133 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417311 2006 BF146 29/01/2006 Altschwendt Altschwendt Obs. 2,2 km MPC · JPL
417312 2006 BS146 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417313 2006 BV153 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
417314 2006 BR154 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417315 2006 BA163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417316 2006 BX163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
417317 2006 BL168 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417318 2006 BA169 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
417319 2006 BT181 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
417320 2006 BU228 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
417321 2006 BJ247 25/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417322 2006 BU282 25/08/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
417323 2006 BX283 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
417324 2006 CE14 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
417325 2006 CJ22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417326 2006 CJ24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
417327 2006 CZ29 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
417328 2006 CW46 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417329 2006 CH51 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
417330 2006 DB3 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417331 2006 DO5 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417332 2006 DQ17 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417333 2006 DY21 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
417334 2006 DX44 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
417335 2006 DQ59 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417336 2006 DZ69 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417337 2006 DR79 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
417338 2006 DE88 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417339 2006 DL96 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417340 2006 DW108 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417341 2006 DW112 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417342 2006 DR122 24/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
417343 2006 DP133 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417344 2006 DR144 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
417345 2006 DE154 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417346 2006 DJ157 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
417347 2006 DR182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
417348 2006 DD201 27/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
417349 2006 EP18 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417350 2006 EY18 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
417351 2006 EM30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417352 2006 EO35 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417353 2006 EF41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
417354 2006 EB57 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
417355 2006 EY67 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417356 2006 FN13 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417357 2006 FD17 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
417358 2006 FQ21 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
417359 2006 FO28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
417360 2006 FY28 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417361 2006 FT32 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417362 2006 FZ43 03/03/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
417363 2006 FN53 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
417364 2006 FF55 23/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
417365 2006 GZ1 27/04/2001 Great Shefford Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
417366 2006 GK2 05/04/2006 Cordell-Lorenz D. T. Durig, C. E. Plunkett 3,9 km MPC · JPL
417367 2006 GD26 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
417368 2006 GL27 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417369 2006 GD30 04/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417370 2006 GS35 07/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
417371 2006 GH39 08/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
417372 2006 GD47 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
417373 2006 GJ55 09/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
417374 2006 HL21 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
417375 2006 HY23 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
417376 2006 HJ29 21/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
417377 2006 HL32 19/04/2006 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
417378 2006 HB53 19/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
417379 2006 HS55 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
417380 2006 HM57 29/04/2006 Wrightwood J. W. Young 3,9 km MPC · JPL
417381 2006 HR57 28/04/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
417382 2006 HY59 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
417383 2006 HZ67 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
417384 2006 HR68 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
417385 2006 HR71 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417386 2006 HP75 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417387 2006 HK93 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
417388 2006 HC94 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
417389 2006 HU100 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
417390 2006 HA108 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
417391 2006 HB115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
417392 2006 HK115 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417393 2006 HW116 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
417394 2006 HY118 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
417395 2006 HL122 26/04/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
417396 2006 HM134 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
417397 2006 HE149 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,7 km MPC · JPL
417398 2006 HC154 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
417399 2006 HD154 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
417400 2006 HG154 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL