Danh sách tiểu hành tinh/416201–416300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416201 2002 TY315 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,1 km MPC · JPL
416202 2002 TE319 14/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416203 2002 TV326 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
416204 2002 TF327 05/10/2002 Apache Point SDSS 710 m MPC · JPL
416205 2002 TP331 05/10/2002 Apache Point SDSS 2,3 km MPC · JPL
416206 2002 TC334 05/10/2002 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
416207 2002 TZ349 10/10/2002 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
416208 2002 TW355 10/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
416209 2002 TM375 01/10/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416210 2002 UZ23 28/10/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416211 2002 UB31 31/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416212 2002 UQ60 29/10/2002 Apache Point SDSS 3,2 km MPC · JPL
416213 2002 UQ61 30/10/2002 Apache Point SDSS 3,3 km MPC · JPL
416214 2002 VR2 01/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416215 2002 VL61 18/10/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416216 2002 VM90 11/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416217 2002 VD118 14/11/2002 Palomar NEAT 270 m MPC · JPL
416218 2002 WK24 16/11/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416219 2002 WQ26 24/11/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416220 2002 WW30 24/11/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416221 2002 WG31 24/11/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416222 2002 XR3 12/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
416223 2002 XJ69 13/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
416224 2002 XM90 05/12/2002 Socorro LINEAR AMO 890 m MPC · JPL
416225 2002 XZ118 10/12/2002 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
416226 2002 YL34 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
416227 2003 AX7 02/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
416228 2003 AL20 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416229 2003 AM55 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
416230 2003 AB69 09/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
416231 2003 AJ73 11/01/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
416232 2003 AK79 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416233 2003 AG90 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
416234 2003 BW 24/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
416235 2003 BZ5 27/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
416236 2003 BS16 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
416237 2003 BS23 25/01/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416238 2003 BP24 25/01/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416239 2003 BK55 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
416240 2003 BQ63 28/01/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416241 2003 BP66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 890 m MPC · JPL
416242 2003 BZ66 30/01/2003 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
416243 2003 BS81 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
416244 2003 BZ86 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
416245 2003 CT1 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416246 2003 CL6 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416247 2003 CD7 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
416248 2003 CD26 09/02/2003 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416249 2003 DG4 22/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416250 2003 DL22 28/02/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
416251 2003 EQ 05/03/2003 Kleť M. Tichý, M. Kočer 1,3 km MPC · JPL
416252 Manuelherrera 2003 ES 05/03/2003 Sierra Nevada J. L. Ortiz 2,0 km MPC · JPL
416253 2003 EF23 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
416254 2003 EE35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416255 2003 EW35 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416256 2003 EB42 08/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416257 2003 EG46 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
416258 2003 ED48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
416259 2003 EK62 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
416260 2003 FQ3 23/03/2003 Saint-Sulpice B. Christophe 1,5 km MPC · JPL
416261 2003 FD5 27/03/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
416262 2003 FG20 23/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416263 2003 FQ24 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416264 2003 FF29 25/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416265 2003 FP52 25/03/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
416266 2003 FV70 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416267 2003 FN93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
416268 2003 FR96 30/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
416269 2003 FJ108 30/03/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416270 2003 FY119 26/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
416271 2003 FS131 31/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416272 2003 GN3 01/04/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416273 Glennsnyder 2003 GS28 08/04/2003 Wrightwood J. W. Young 1,2 km MPC · JPL
416274 2003 GA52 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416275 2003 HK15 26/04/2003 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
416276 2003 HU34 09/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416277 2003 HR58 26/04/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
416278 2003 KG 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416279 2003 KW2 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416280 2003 KA3 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416281 2003 KZ27 20/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
416282 2003 KE31 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
416283 2003 MM 21/06/2003 Socorro LINEAR 180 m MPC · JPL
416284 2003 OP21 28/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
416285 2003 OW25 24/07/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416286 2003 PR11 09/08/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
416287 2003 QK34 22/08/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416288 2003 QP71 25/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416289 2003 QT71 08/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416290 2003 QJ77 24/08/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416291 2003 QZ86 25/08/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
416292 2003 QJ93 21/08/2003 Needville Needville Obs. 710 m MPC · JPL
416293 2003 QJ95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416294 2003 QK99 31/08/2003 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
416295 2003 QD109 25/07/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416296 2003 RM1 02/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
416297 2003 RW2 01/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416298 2003 RZ13 15/09/2003 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
416299 2003 RW19 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 710 m MPC · JPL
416300 2003 RS22 15/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL