Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/416101–416200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416101 2002 PO40 08/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416102 2002 PR40 05/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416103 2002 PY66 06/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
416104 2002 PV111 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
416105 2002 PA112 14/08/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
416106 2002 PJ114 13/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
416107 2002 PA162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 650 m MPC · JPL
416108 2002 PY162 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
416109 2002 PG168 08/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
416110 2002 PJ173 08/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416111 2002 PW175 07/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416112 2002 PR177 11/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416113 2002 PJ191 14/08/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
416114 2002 PZ191 15/08/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416115 2002 PF195 08/08/2002 Palomar NEAT 520 m MPC · JPL
416116 2002 PG199 08/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416117 2002 QZ3 16/08/2002 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
416118 2002 QQ31 29/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416119 2002 QS35 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416120 2002 QO37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416121 2002 QS54 17/08/2002 Palomar A. Lowe 980 m MPC · JPL
416122 2002 QM59 19/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416123 2002 QM69 18/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416124 2002 QZ71 27/08/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416125 2002 QC75 19/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416126 2002 QF89 27/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416127 2002 QC95 28/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416128 2002 QE95 18/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416129 2002 QA99 16/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416130 2002 QF101 30/08/2002 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
416131 2002 QT103 16/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416132 2002 QS105 29/08/2002 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
416133 2002 QD106 19/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416134 2002 QK108 17/08/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416135 2002 QW114 28/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416136 2002 QN115 18/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416137 2002 QF117 16/08/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416138 2002 QK122 26/08/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416139 2002 QX122 28/08/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
416140 2002 QK123 18/08/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416141 2002 QG126 16/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416142 2002 QR126 30/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416143 2002 QY130 30/08/2002 Palomar NEAT 580 m MPC · JPL
416144 2002 QO135 30/08/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416145 2002 QH142 27/08/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
416146 2002 QP146 29/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416147 2002 QW147 30/08/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416148 2002 QU150 28/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416149 2002 QV154 30/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416150 2002 RR23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
416151 2002 RQ25 03/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 260 m MPC · JPL
416152 2002 RX68 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
416153 2002 RB79 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416154 2002 RY109 06/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
416155 2002 RZ118 01/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416156 2002 RU131 11/09/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416157 2002 RK143 11/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416158 2002 RU175 13/09/2002 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
416159 2002 RM176 13/09/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416160 2002 RE195 12/09/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416161 2002 RZ217 14/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416162 2002 RL226 14/09/2002 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
416163 2002 RE228 14/09/2002 Haleakala NEAT 900 m MPC · JPL
416164 2002 RQ233 14/09/2002 Palomar R. Matson 650 m MPC · JPL
416165 2002 RF235 14/09/2002 Palomar R. Matson 3,2 km MPC · JPL
416166 2002 RO250 08/09/2002 Haleakala NEAT 43176| 3,7 km MPC · JPL
416167 2002 RS252 11/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416168 2002 RS262 13/09/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416169 2002 RB263 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416170 2002 RQ264 13/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416171 2002 RP267 03/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416172 2002 RC276 14/09/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416173 2002 RG286 04/09/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
416174 2002 SY5 27/09/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416175 2002 SS13 27/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
416176 2002 SV13 27/09/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
416177 2002 SZ13 27/09/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416178 2002 SM14 27/09/2002 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
416179 2002 SC15 14/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
416180 2002 SB54 30/09/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416181 2002 SA66 16/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
416182 2002 SD67 17/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416183 2002 SB70 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416184 2002 SR72 16/09/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416185 2002 TW14 14/08/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
416186 2002 TD60 05/10/2002 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
416187 2002 TP65 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
416188 2002 TR85 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,9 km MPC · JPL
416189 2002 TT99 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
416190 2002 TF105 04/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416191 2002 TK122 04/10/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416192 2002 TX131 04/10/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416193 2002 TE135 04/10/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416194 2002 TX156 05/10/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416195 2002 TR190 12/10/2002 Socorro LINEAR APO · 470 m MPC · JPL
416196 2002 TV199 06/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
416197 2002 TY269 04/10/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416198 2002 TR293 11/10/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
416199 2002 TH308 04/10/2002 Apache Point SDSS 4,2 km MPC · JPL
416200 2002 TZ308 04/10/2002 Apache Point SDSS 3,9 km MPC · JPL