Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/416001–416100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416001 2002 AO188 10/01/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416002 2002 BN 19/01/2002 Socorro LINEAR 310 m MPC · JPL
416003 2002 BA19 21/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416004 2002 CJ12 09/01/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416005 2002 CJ14 07/02/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416006 2002 CT24 06/02/2002 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
416007 2002 CJ29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416008 2002 CY29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416009 2002 CY43 10/02/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416010 2002 CE44 22/01/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416011 2002 CB67 14/01/2002 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
416012 2002 CS67 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416013 2002 CU67 19/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
416014 2002 CE91 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416015 2002 CZ113 08/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
416016 2002 CW135 08/02/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416017 2002 CA162 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416018 2002 CO169 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
416019 2002 CH177 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416020 2002 CX213 05/02/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416021 2002 CT217 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416022 2002 CB222 13/01/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
416023 2002 CO256 22/01/2002 Anderson Mesa NEAT 1,6 km MPC · JPL
416024 2002 CR272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
416025 2002 CK276 08/01/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
416026 2002 CA303 12/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416027 2002 DY 16/02/2002 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,3 km MPC · JPL
416028 2002 DC2 19/02/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416029 2002 DU5 17/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
416030 2002 EF6 12/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416031 2002 EX10 15/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
416032 2002 EX11 15/03/2002 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
416033 2002 EE17 14/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416034 2002 EA27 13/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416035 2002 EK64 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
416036 2002 EO84 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416037 2002 ES92 14/03/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
416038 2002 ED102 06/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416039 2002 EX103 09/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
416040 2002 ER137 12/03/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
416041 2002 EZ162 13/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416042 2002 ED164 11/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416043 2002 FT3 20/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 32418| 2,9 km MPC · JPL
416044 2002 FK40 20/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416045 2002 GW2 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416046 2002 GW22 14/04/2002 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
416047 2002 GF27 04/04/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
416048 2002 GR29 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
416049 2002 GS29 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416050 2002 GJ39 04/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416051 2002 GX56 08/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416052 2002 GP74 09/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416053 2002 GV97 09/04/2002 Kvistaberg UDAS 2,4 km MPC · JPL
416054 2002 GB104 10/04/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
416055 2002 GU106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
416056 2002 GU116 11/04/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
416057 2002 GG158 13/04/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416058 2002 GK180 05/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416059 2002 GX185 09/04/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
416060 2002 HW12 21/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
416061 2002 HW17 20/04/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
416062 2002 HQ18 22/04/2002 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
416063 2002 JH14 06/05/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
416064 2002 JY107 13/05/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416065 2002 JM136 09/05/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416066 2002 JM150 08/05/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
416067 2002 KM16 24/05/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416068 2002 LH58 15/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416069 2002 MZ4 16/06/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416070 2002 ME6 16/06/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416071 2002 NV 04/07/2002 Palomar NEAT AMO 800 m MPC · JPL
416072 2002 NT30 07/07/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
416073 2002 NX30 08/07/2002 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
416074 2002 NL39 14/07/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
416075 2002 NY62 14/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416076 2002 NC63 09/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416077 2002 NF63 09/07/2002 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
416078 2002 NA70 10/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416079 2002 NJ76 12/07/2002 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416080 2002 NQ76 12/07/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416081 2002 NE77 14/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416082 2002 NR77 09/07/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
416083 2002 NY77 05/07/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416084 2002 ND78 05/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416085 2002 NU79 06/07/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416086 2002 ND81 08/07/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
416087 2002 OQ18 18/07/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416088 2002 OL24 23/07/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
416089 2002 OO28 16/07/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416090 2002 OH29 17/07/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
416091 2002 OM33 17/07/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416092 2002 OH34 22/07/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416093 2002 OO34 21/07/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
416094 2002 PM3 03/08/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416095 2002 PZ8 05/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416096 2002 PS9 05/08/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416097 2002 PM12 05/08/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416098 2002 PZ12 05/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
416099 2002 PQ23 06/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416100 2002 PN30 06/08/2002 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL