Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/415901–416000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415901 2001 TS215 13/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
415902 2001 TJ219 14/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
415903 2001 TB223 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415904 2001 TZ227 15/10/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
415905 2001 TU262 12/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
415906 2001 TW262 13/05/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415907 2001 UU21 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
415908 2001 UP23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415909 2001 UL28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415910 2001 UB29 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415911 2001 UY41 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415912 2001 UH62 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415913 2001 UQ63 18/10/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
415914 2001 UO84 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415915 2001 UC106 20/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415916 2001 UP132 20/10/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
415917 2001 UH143 23/10/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
415918 2001 UH148 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415919 2001 UE155 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415920 2001 UB157 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415921 2001 UK160 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415922 2001 UV187 17/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415923 2001 US190 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415924 2001 UD198 19/10/2001 Palomar NEAT 540 m MPC · JPL
415925 2001 UG210 21/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415926 2001 UA214 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415927 2001 UG215 23/10/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
415928 2001 UZ228 16/10/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
415929 2001 VV48 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
415930 2001 VL49 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415931 2001 VQ58 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415932 2001 VS68 11/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415933 2001 VV78 11/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
415934 2001 VG103 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415935 2001 VF112 12/11/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415936 2001 WP5 18/11/2001 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
415937 2001 WB6 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415938 2001 WA9 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415939 2001 WH11 17/11/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415940 2001 WC21 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415941 2001 WK41 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
415942 2001 WW41 18/11/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415943 2001 WM54 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415944 2001 WY56 19/11/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415945 2001 WQ91 21/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
415946 2001 WD96 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415947 2001 WS97 18/11/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
415948 2001 WE102 18/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415949 2001 XY10 11/12/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
415950 2001 XZ13 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415951 2001 XU17 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415952 2001 XG31 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415953 2001 XM31 11/12/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415954 2001 XZ38 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415955 2001 XY39 09/12/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
415956 2001 XY75 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415957 2001 XG102 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415958 2001 XO103 21/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415959 2001 XP110 10/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
415960 2001 XV112 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415961 2001 XK137 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415962 2001 XL139 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415963 2001 XN142 17/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415964 2001 XE182 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415965 2001 XA206 11/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415966 2001 XY214 13/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
415967 2001 XG218 12/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415968 2001 XO218 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415969 2001 XJ221 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415970 2001 XW224 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
415971 2001 XF228 15/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415972 2001 XH248 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415973 2001 XM262 09/11/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415974 2001 YV1 18/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415975 2001 YS2 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415976 2001 YU29 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415977 2001 YZ71 18/12/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
415978 2001 YL73 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
415979 2001 YX82 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415980 2001 YZ90 17/12/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
415981 2001 YK98 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415982 2001 YN99 17/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415983 2001 YB116 17/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415984 2001 YH133 22/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
415985 2001 YH134 17/12/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415986 2002 AT5 09/01/2002 Socorro LINEAR AMO 1,1 km MPC · JPL
415987 2002 AE9 11/01/2002 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
415988 2002 AU15 12/01/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415989 2002 AC19 06/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415990 2002 AJ21 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415991 2002 AU43 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415992 2002 AT49 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415993 2002 AL55 18/12/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
415994 2002 AR62 11/01/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415995 2002 AK67 15/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415996 2002 AT69 08/01/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415997 2002 AJ105 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415998 2002 AT108 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415999 2002 AH124 09/01/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
416000 2002 AO151 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also