Danh sách tiểu hành tinh/416801–416900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416801 2005 GC120 12/04/2005 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
416802 2005 GS124 09/04/2005 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
416803 2005 GZ127 09/04/2005 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416804 2005 GP128 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
416805 2005 GB140 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
416806 2005 GB144 10/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
416807 2005 GT148 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416808 2005 GR157 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
416809 2005 GR161 04/04/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
416810 2005 GF165 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
416811 2005 GL165 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
416812 2005 GW178 15/04/2005 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
416813 2005 GG179 13/04/2005 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
416814 2005 GP200 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
416815 2005 GZ201 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
416816 2005 GF202 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
416817 2005 GH215 04/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
416818 2005 GJ215 08/04/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
416819 2005 GW225 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416820 2005 GP227 15/04/2005 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
416821 2005 HT4 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416822 2005 HQ6 17/04/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
416823 2005 HJ9 17/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416824 2005 JW17 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
416825 2005 JE32 04/05/2005 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
416826 2005 JK34 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416827 2005 JU45 03/05/2005 Kitt Peak DLS 860 m MPC · JPL
416828 2005 JK60 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416829 2005 JU75 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
416830 2005 JE82 12/05/2005 Mayhill A. Lowe 2,5 km MPC · JPL
416831 2005 JH100 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
416832 2005 JJ100 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
416833 2005 JT101 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416834 2005 JY108 06/05/2005 Kitt Peak DLS 2,8 km MPC · JPL
416835 2005 JA109 06/05/2005 Kitt Peak DLS 5,4 km MPC · JPL
416836 2005 JK111 09/05/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
416837 2005 JU134 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
416838 2005 JQ147 15/05/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416839 2005 JD150 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416840 2005 JA164 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416841 2005 LZ8 01/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416842 2005 LD10 18/05/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
416843 2005 LA20 11/06/2005 Mayhill A. Lowe 1,0 km MPC · JPL
416844 2005 LU21 06/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416845 2005 LQ23 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
416846 2005 LM27 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
416847 2005 LX39 15/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
416848 2005 LJ52 02/06/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
416849 2005 MO3 24/06/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416850 2005 MN6 16/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
416851 2005 MM13 29/06/2005 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
416852 2005 MQ15 25/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416853 2005 MV16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416854 2005 MW16 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
416855 2005 MX17 27/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416856 2005 MO23 24/06/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
416857 2005 NH14 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
416858 2005 NO14 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
416859 2005 NJ18 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416860 2005 NK25 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416861 2005 ND37 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
416862 2005 NC68 15/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
416863 2005 NK68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
416864 2005 NV68 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
416865 2005 ND88 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416866 2005 NX92 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
416867 2005 NG95 06/07/2005 Campo Imperatore CINEOS 5,1 km MPC · JPL
416868 2005 NE101 11/07/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
416869 2005 OB1 19/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416870 2005 OO7 29/07/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
416871 2005 OJ17 30/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
416872 2005 OK26 29/07/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
416873 2005 OR27 26/07/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
416874 2005 PW19 06/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416875 2005 PE29 08/08/2005 Cerro Tololo M. W. Buie 1,5 km MPC · JPL
416876 2005 QM 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
416877 2005 QR21 01/08/2005 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
416878 2005 QA30 03/08/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
416879 2005 QZ31 24/08/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
416880 2005 QH46 26/08/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416881 2005 QO55 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
416882 2005 QO56 23/08/2005 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
416883 2005 QZ62 26/08/2005 Palomar NEAT 970 m MPC · JPL
416884 2005 QF66 27/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
416885 2005 QC67 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416886 2005 QX82 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
416887 2005 QS87 29/08/2005 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
416888 2005 QX100 27/08/2005 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
416889 2005 QG116 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
416890 2005 QY125 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
416891 2005 QK129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416892 2005 QL130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416893 2005 QU144 27/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416894 2005 QB150 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416895 2005 QF150 27/08/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416896 2005 QM156 30/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
416897 2005 QN156 30/08/2005 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
416898 2005 QU166 26/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
416899 2005 QB170 29/08/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
416900 2005 QG171 29/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL