Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/415801–415900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415801 2001 FF205 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 2,4 km MPC · JPL
415802 2001 JT2 15/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
415803 2001 MY25 15/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415804 2001 OW15 18/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
415805 2001 OW22 18/07/2001 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
415806 2001 PS 28/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
415807 2001 PH24 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
415808 2001 PY30 10/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
415809 2001 PX31 10/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
415810 2001 PD37 11/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
415811 2001 PK49 13/08/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
415812 2001 PT52 14/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
415813 2001 PT65 14/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
415814 2001 PQ67 05/08/2005 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
415815 2001 QY48 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415816 2001 QT71 21/08/2001 Emerald Lane L. Ball 980 m MPC · JPL
415817 2001 QW89 16/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
415818 2001 QX151 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415819 2001 QY151 26/08/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
415820 2001 QJ154 30/08/2001 Ondřejov L. Kotková 1,2 km MPC · JPL
415821 2001 QS166 24/08/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
415822 2001 QG170 23/08/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
415823 2001 QE172 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415824 2001 QD186 21/08/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
415825 2001 QL239 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415826 2001 QK245 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415827 2001 QX253 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
415828 2001 QL266 20/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415829 2001 QJ267 13/08/2001 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
415830 2001 RV4 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415831 2001 RO7 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415832 2001 RS14 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415833 2001 RF28 07/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415834 2001 RM42 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415835 2001 RA62 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415836 2001 RW72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415837 2001 RH83 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
415838 2001 RN96 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415839 2001 RN116 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415840 2001 RO133 12/09/2001 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
415841 2001 RS150 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
415842 2001 SM7 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415843 2001 SM18 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415844 2001 SD60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415845 2001 SC65 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415846 2001 SA69 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
415847 2001 SF74 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
415848 2001 SQ78 19/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415849 2001 SR79 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415850 2001 SA82 20/09/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
415851 2001 SH97 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415852 2001 SN97 20/09/2001 Socorro LINEAR 570 m MPC · JPL
415853 2001 SM103 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415854 2001 ST103 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415855 2001 SA117 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
415856 2001 SB124 16/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
415857 2001 SM132 16/09/2001 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
415858 2001 SA137 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
415859 2001 SE142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415860 2001 ST150 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415861 2001 SO159 17/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
415862 2001 SV159 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415863 2001 SQ164 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415864 2001 SH172 16/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
415865 2001 SE173 16/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
415866 2001 SP194 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
415867 2001 SR196 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
415868 2001 SJ216 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
415869 2001 SD268 25/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
415870 2001 SA276 26/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415871 2001 SM278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
415872 2001 SN282 21/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
415873 2001 SY293 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415874 2001 SZ295 08/09/2001 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
415875 2001 SE297 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415876 2001 SY302 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415877 2001 SC312 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415878 2001 SR323 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415879 2001 SV324 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415880 2001 SZ328 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415881 2001 ST337 20/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415882 2001 SJ340 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
415883 2001 SU353 28/09/2001 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL
415884 2001 TU 06/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415885 2001 TG17 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
415886 2001 TY25 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
415887 2001 TV28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415888 2001 TD58 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
415889 2001 TJ85 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415890 2001 TK90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
415891 2001 TS92 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
415892 2001 TV97 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
415893 2001 TR99 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
415894 2001 TH140 10/10/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
415895 2001 TK145 10/10/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
415896 2001 TH181 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
415897 2001 TW185 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
415898 2001 TT192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415899 2001 TS198 11/10/2001 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
415900 2001 TM206 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL