Danh sách tiểu hành tinh/416301–416400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
416301 2003 RL26 07/09/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
416302 2003 SW4 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416303 2003 SF5 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416304 2003 SS8 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416305 2003 SB13 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416306 2003 SL28 18/09/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
416307 2003 SA39 16/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
416308 2003 SP41 17/09/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
416309 2003 SV42 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
416310 2003 SP48 18/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
416311 2003 SA51 18/09/2003 Palomar NEAT 790 m MPC · JPL
416312 2003 SX55 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
416313 2003 SM77 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416314 2003 SR85 16/09/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
416315 2003 SW85 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
416316 2003 SA90 18/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416317 2003 SH104 20/09/2003 Haleakala NEAT 860 m MPC · JPL
416318 2003 SK121 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
416319 2003 SX129 21/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
416320 2003 SS138 20/09/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
416321 2003 SV150 17/09/2003 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
416322 2003 SE153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
416323 2003 SW161 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
416324 2003 SF165 20/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
416325 2003 SL176 18/09/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
416326 2003 SY177 19/09/2003 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
416327 2003 SM179 19/09/2003 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
416328 2003 SV183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416329 2003 SX192 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416330 2003 SM194 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
416331 2003 SV194 20/09/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
416332 2003 SQ202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
416333 2003 SV202 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
416334 2003 ST205 25/09/2003 Haleakala NEAT 780 m MPC · JPL
416335 2003 SG207 26/09/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
416336 2003 SG219 27/09/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
416337 2003 SM222 28/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
416338 2003 SF244 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416339 2003 SS258 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416340 2003 SH280 18/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416341 2003 SV281 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
416342 2003 SR289 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
416343 2003 SZ293 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
416344 2003 SX295 20/09/2003 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
416345 2003 SD307 26/09/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
416346 2003 SQ323 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416347 2003 SQ327 19/09/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
416348 2003 SW328 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416349 2003 SA329 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416350 2003 SH331 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
416351 2003 SJ331 16/10/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
416352 2003 SX332 30/09/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
416353 2003 SL333 26/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
416354 2003 SJ338 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
416355 2003 SZ338 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
416356 2003 SD339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,9 km MPC · JPL
416357 2003 ST339 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
416358 2003 SM344 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
416359 2003 SZ357 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416360 2003 SR365 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416361 2003 SV368 26/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
416362 2003 SM382 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
416363 2003 SS391 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,8 km MPC · JPL
416364 2003 SR399 26/09/2003 Apache Point SDSS 2,1 km MPC · JPL
416365 2003 SL418 27/09/2003 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
416366 2003 SR418 28/09/2003 Apache Point SDSS 780 m MPC · JPL
416367 2003 SG419 28/09/2003 Apache Point SDSS 2,2 km MPC · JPL
416368 2003 SS421 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
416369 2003 SS428 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416370 2003 SE429 20/09/2003 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
416371 2003 SK430 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
416372 2003 TK5 02/10/2003 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
416373 2003 TG18 14/10/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
416374 2003 TC25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
416375 2003 TS26 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
416376 2003 TT34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416377 2003 TB45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
416378 2003 TG46 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416379 2003 TU55 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416380 2003 UA2 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
416381 2003 UR8 16/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
416382 2003 UU9 20/10/2003 Nashville R. Clingan 690 m MPC · JPL
416383 2003 UH11 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
416384 2003 UA15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416385 2003 UN17 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
416386 2003 UW19 21/10/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
416387 2003 UL28 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
416388 2003 UY28 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
416389 2003 UR33 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416390 2003 UD35 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
416391 2003 UG51 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416392 2003 UL51 18/10/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
416393 2003 UT66 16/10/2003 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
416394 2003 UF67 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
416395 2003 UE90 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
416396 2003 UR97 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
416397 2003 UJ105 18/10/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
416398 2003 UK114 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
416399 2003 UN117 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
416400 2003 UZ117 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 423 km MPC · JPL