Danh sách tiểu hành tinh/415301–415400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415301 2013 GS81 16/03/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415302 2013 GX83 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415303 2013 GX85 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415304 2013 GH89 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415305 2013 GT92 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415306 2013 GJ99 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415307 2013 GT104 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415308 2013 GA109 09/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
415309 2013 GF120 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415310 2013 GM120 02/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415311 2013 GU127 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415312 2013 GV130 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415313 2013 HD1 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415314 2013 HZ6 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415315 2013 HP12 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415316 2013 HC13 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
415317 2013 HP14 11/06/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
415318 2013 HS14 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415319 2013 HZ14 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415320 2013 HW15 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415321 2013 HZ15 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415322 2013 HF17 14/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415323 2013 HG17 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415324 2013 HB19 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415325 2013 HO21 31/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415326 2013 HD22 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
415327 2013 HA24 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415328 2013 HC40 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415329 2013 HW42 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
415330 2013 HS53 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
415331 2013 HC54 10/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415332 2013 HN55 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415333 2013 HX57 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415334 2013 HQ68 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415335 2013 HT70 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415336 2013 HP77 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415337 2013 HA109 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415338 2013 HW110 07/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
415339 2013 HV119 16/11/2003 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
415340 2013 HR125 14/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415341 2013 JP 14/04/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
415342 2013 JU 27/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
415343 2013 JE3 20/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415344 2013 JL4 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415345 2013 JJ21 19/02/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
415346 2013 JU24 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415347 2013 JX24 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415348 2013 JS33 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415349 2013 JN36 03/11/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
415350 2013 JS36 13/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415351 2013 JV36 20/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
415352 2013 JN37 27/06/2008 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
415353 2013 JK39 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415354 2013 JE42 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415355 2013 JF43 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415356 2013 JR44 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415357 2013 JM46 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415358 2013 JN58 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415359 2013 KD2 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415360 2013 KL2 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
415361 2013 KR3 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
415362 2013 KV3 15/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415363 2013 KQ5 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415364 2013 KM9 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415365 2013 KW9 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415366 2013 KB12 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415367 2013 KJ13 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415368 2013 KO14 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415369 2013 KJ16 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
415370 2013 LG 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415371 2013 LU1 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
415372 2013 LH2 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415373 2013 LN12 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
415374 2013 LT12 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415375 2013 LT16 28/07/2009 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
415376 2013 LG23 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
415377 2013 LS24 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415378 2013 LF26 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415379 2013 LY26 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415380 2013 LA27 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415381 2013 LO32 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415382 2013 MW1 14/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415383 2013 MN7 05/05/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
415384 2013 MZ9 18/03/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
415385 2013 NO2 15/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415386 2013 NM5 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
415387 2013 NO5 30/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415388 2013 NQ10 13/05/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415389 2013 NW11 09/06/2007 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
415390 2013 ND12 02/05/2008 Siding Spring SSS 2,7 km MPC · JPL
415391 2013 NM12 16/01/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
415392 2013 NP12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415393 2013 NB13 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415394 2013 NG13 25/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415395 2013 NJ16 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
415396 2013 NV16 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415397 2013 OG4 01/02/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
415398 2013 OW8 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415399 2013 OY8 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
415400 2013 OZ8 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL