Danh sách tiểu hành tinh/415101–415200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415101 2012 CF13 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415102 2012 CD15 21/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415103 2012 CT15 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415104 2012 CU20 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
415105 2012 CF23 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415106 2012 CP30 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415107 2012 CG34 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415108 2012 CK34 11/12/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415109 2012 CR35 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415110 2012 CS41 27/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415111 2012 CY47 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415112 2012 CZ47 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
415113 2012 CV50 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415114 2012 CB52 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415115 2012 CG56 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415116 2012 CY56 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415117 2012 DC1 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415118 2012 DG13 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415119 2012 DJ15 27/02/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
415120 2012 DH18 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415121 2012 DG19 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415122 2012 DE22 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415123 2012 DH27 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415124 2012 DX29 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415125 2012 DN32 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415126 2012 DG35 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415127 2012 DH35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415128 2012 DM36 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415129 2012 DS36 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415130 2012 DA38 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415131 2012 DP38 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415132 2012 DS38 19/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415133 2012 DY39 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415134 2012 DJ46 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415135 2012 DO54 03/09/2007 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
415136 2012 DG55 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415137 2012 DY57 15/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415138 2012 DE59 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
415139 2012 DM61 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415140 2012 DV61 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
415141 2012 DF65 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415142 2012 DY76 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415143 2012 DC82 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415144 2012 DC86 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
415145 2012 DS93 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415146 2012 DM95 01/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415147 2012 EV3 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
415148 2012 EJ17 09/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415149 2012 FN2 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
415150 2012 FR2 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415151 2012 FS8 01/10/2005 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
415152 2012 FU18 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
415153 2012 FE19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415154 2012 FK25 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415155 2012 FP25 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415156 2012 FQ25 01/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
415157 2012 FE26 19/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
415158 2012 FL28 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415159 2012 FD32 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
415160 2012 FB35 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415161 2012 FS36 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415162 2012 FR38 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
415163 2012 FX38 06/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415164 2012 FB44 10/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415165 2012 FD45 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415166 2012 FJ50 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
415167 2012 FF52 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
415168 2012 FV52 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415169 2012 FW53 03/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415170 2012 FD61 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415171 2012 FW67 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
415172 2012 FL68 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415173 2012 FS70 12/03/2007 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
415174 2012 FX70 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
415175 2012 FC72 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
415176 2012 FE72 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415177 2012 FZ72 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415178 2012 FG75 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415179 2012 FM76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
415180 2012 FY77 09/02/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
415181 2012 FF78 17/02/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
415182 2012 GA 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
415183 2012 GR4 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415184 2012 GZ8 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415185 2012 GT9 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415186 2012 GP10 26/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415187 2012 GE11 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415188 2012 GZ12 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415189 2012 GB14 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415190 2012 GX15 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415191 2012 GO20 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415192 2012 GG24 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415193 2012 GQ24 15/11/2010 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
415194 2012 GS24 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415195 2012 GL25 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415196 2012 GO25 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
415197 2012 GY34 17/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415198 2012 GU35 28/03/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415199 2012 GM39 22/02/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
415200 2012 GS39 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL