Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/415001–415100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415001 2011 FS60 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415002 2011 FN63 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415003 2011 FP89 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415004 2011 FC102 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
415005 2011 FM105 01/12/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415006 2011 FS147 26/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
415007 2011 GW20 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415008 2011 GS58 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
415009 2011 GE67 15/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
415010 2011 HF22 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
415011 2011 HL34 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
415012 2011 HR36 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
415013 2011 HV64 24/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415014 2011 HD66 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415015 2011 HR85 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415016 2011 HT88 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
415017 2011 HS93 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415018 2011 HC98 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
415019 2011 HJ102 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415020 2011 JO2 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
415021 2011 JJ16 04/03/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
415022 2011 MP10 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415023 2011 NC2 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
415024 2011 QS51 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
415025 2011 QJ80 25/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
415026 2011 QT85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
415027 2011 SG5 18/09/2011 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
415028 2011 SF187 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415029 2011 UL21 17/10/2011 Catalina CSS APO 2,5 km MPC · JPL
415030 2011 UA354 29/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415031 2011 WC13 27/02/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
415032 2011 WK75 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415033 2011 WT77 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415034 2011 WB141 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
415035 2011 YT4 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415036 2011 YB24 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415037 2011 YV32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415038 2011 YB42 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415039 2011 YN45 12/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
415040 2011 YO45 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415041 2011 YL48 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415042 2011 YY58 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415043 2011 YC59 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
415044 2011 YG61 13/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415045 2011 YQ66 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415046 2011 YO67 09/02/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
415047 2011 YP73 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
415048 2011 YC74 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415049 2011 YA79 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415050 2012 AK2 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415051 2012 AX5 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415052 2012 AW6 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415053 2012 AR12 22/12/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
415054 2012 AE24 30/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
415055 2012 BC 08/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415056 2012 BC10 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415057 2012 BV11 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415058 2012 BH19 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415059 2012 BP22 23/03/2009 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
415060 2012 BH26 06/01/2005 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
415061 2012 BW27 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415062 2012 BM44 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
415063 2012 BO44 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415064 2012 BD51 20/08/2010 XuYi PMO NEO 1,2 km MPC · JPL
415065 2012 BH53 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
415066 2012 BV54 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415067 2012 BE55 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415068 2012 BL56 04/04/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
415069 2012 BZ56 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415070 2012 BS59 20/11/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
415071 2012 BU62 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415072 2012 BJ65 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415073 2012 BZ67 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415074 2012 BF70 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415075 2012 BS72 19/11/2004 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
415076 2012 BR80 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415077 2012 BQ82 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
415078 2012 BN88 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
415079 2012 BH93 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
415080 2012 BN98 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415081 2012 BX99 31/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
415082 2012 BW109 07/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415083 2012 BH110 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
415084 2012 BO111 15/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415085 2012 BZ111 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
415086 2012 BT112 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
415087 2012 BD113 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415088 2012 BF120 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
415089 2012 BR124 20/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415090 2012 BM127 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415091 2012 BG130 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
415092 2012 BY134 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
415093 2012 BW140 18/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415094 2012 BR148 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
415095 2012 BN151 07/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
415096 2012 BY151 10/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
415097 2012 BG152 11/09/2010 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
415098 2012 CR6 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415099 2012 CT8 23/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
415100 2012 CC13 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL