Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/414901–415000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414901 2010 XT39 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414902 2010 XD42 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414903 2010 XT45 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch AMO 1,2 km MPC · JPL
414904 2010 XN64 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
414905 2010 XR64 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414906 2010 XK69 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414907 2010 XN71 24/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
414908 2010 XH76 21/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
414909 2010 XL76 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414910 2010 XB84 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
414911 2010 YE1 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414912 2010 YN2 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414913 2010 YY4 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414914 2011 AF9 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414915 2011 AR9 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414916 2011 AU11 06/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414917 2011 AA20 30/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
414918 2011 AX27 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414919 2011 AP31 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414920 2011 AG33 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414921 2011 AX34 13/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
414922 2011 AT36 19/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414923 2011 AT39 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414924 2011 AC41 15/10/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
414925 2011 AG45 10/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
414926 2011 AP45 25/11/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
414927 2011 AG49 21/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
414928 2011 AM49 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414929 2011 AV52 26/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
414930 2011 AH57 11/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
414931 2011 AQ63 10/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
414932 2011 AC66 13/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414933 2011 AH67 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414934 2011 AW69 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414935 2011 AD75 08/12/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
414936 2011 BJ1 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
414937 2011 BV6 07/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414938 2011 BK7 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414939 2011 BC17 02/01/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
414940 2011 BN27 25/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414941 2011 BX34 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414942 2011 BX45 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414943 2011 BS53 12/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414944 2011 BM55 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414945 2011 BR56 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414946 2011 BG57 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414947 2011 BH70 25/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
414948 2011 BM70 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414949 2011 BK84 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414950 2011 BU85 27/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414951 2011 BF98 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414952 2011 BU100 08/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414953 2011 BO101 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414954 2011 BF116 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414955 2011 BC117 05/10/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
414956 2011 BZ117 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
414957 2011 BE119 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414958 2011 BH119 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414959 2011 BS122 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414960 2011 CS4 16/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
414961 2011 CS5 16/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414962 2011 CD7 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414963 2011 CV9 09/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414964 2011 CY9 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414965 2011 CQ15 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414966 2011 CX22 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414967 2011 CX34 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
414968 2011 CK37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414969 2011 CP50 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414970 2011 CN69 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414971 2011 CY78 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
414972 2011 CP85 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414973 2011 CH88 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414974 2011 CP106 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414975 2011 CP108 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414976 2011 DJ1 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
414977 2011 DD3 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414978 2011 DY11 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414979 2011 DN12 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414980 2011 DB21 06/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414981 2011 DR22 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414982 2011 DX22 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414983 2011 DU37 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414984 2011 EB3 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414985 2011 EM6 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
414986 2011 EW12 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
414987 2011 EN23 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
414988 2011 EX23 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414989 2011 ES47 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414990 2011 EM51 10/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 150 m MPC · JPL
414991 2011 EO73 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
414992 2011 EK77 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414993 2011 EA78 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414994 2011 ES80 08/12/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
414995 2011 EO84 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414996 2011 FJ 26/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414997 2011 FN28 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
414998 2011 FA35 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414999 2011 FJ55 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415000 2011 FB56 23/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also