Danh sách tiểu hành tinh/414801–414900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414801 2010 SL18 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414802 2010 SK19 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414803 2010 SS23 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414804 2010 SN29 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414805 2010 SB35 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414806 2010 SP37 16/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414807 2010 TW15 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414808 2010 TF16 08/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414809 2010 TR20 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
414810 2010 TQ25 03/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414811 2010 TS27 02/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414812 2010 TD36 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414813 2010 TR60 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414814 2010 TL79 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
414815 2010 TX126 30/09/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
414816 2010 TN127 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414817 2010 TL149 17/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414818 2010 UR11 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414819 2010 UV14 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414820 2010 UF21 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414821 2010 UV26 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414822 2010 UF27 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
414823 2010 UC34 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414824 2010 UG36 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414825 2010 UP39 13/10/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414826 2010 UZ44 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414827 2010 UV49 17/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414828 2010 UM54 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414829 2010 UF59 29/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414830 2010 UC60 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414831 2010 UX60 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 700 m MPC · JPL
414832 2010 UF75 30/10/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
414833 2010 UJ76 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414834 2010 UY77 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414835 2010 UW78 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414836 2010 UE80 20/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414837 2010 UY93 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414838 2010 UY96 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414839 2010 UZ99 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414840 2010 UD105 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414841 2010 VF22 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414842 2010 VP26 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414843 2010 VR30 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414844 2010 VY30 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414845 2010 VH31 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414846 2010 VE47 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414847 2010 VN49 30/10/2010 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414848 2010 VV51 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414849 2010 VO61 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414850 2010 VK63 28/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414851 2010 VF65 18/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414852 2010 VS70 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414853 2010 VD80 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414854 2010 VU80 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414855 2010 VN82 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414856 2010 VS83 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414857 2010 VO84 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414858 2010 VD86 28/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414859 2010 VG89 08/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414860 2010 VW89 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
414861 2010 VQ95 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414862 2010 VM102 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414863 2010 VU102 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414864 2010 VE108 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414865 2010 VA115 07/11/2010 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
414866 2010 VT117 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414867 2010 VV118 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414868 2010 VP131 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414869 2010 VB152 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414870 2010 VW163 30/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414871 2010 VG167 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414872 2010 VJ171 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414873 2010 VV176 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414874 2010 VA185 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414875 2010 VY191 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414876 2010 VA192 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414877 2010 VF193 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
414878 2010 VM194 13/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414879 2010 VQ204 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414880 2010 VD212 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414881 2010 VY218 06/12/1997 Caussols ODAS 2,3 km MPC · JPL
414882 2010 VW219 17/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
414883 2010 WR5 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
414884 2010 WR21 01/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414885 2010 WP32 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414886 2010 WB46 27/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
414887 2010 WM49 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414888 2010 WG50 08/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414889 2010 WX50 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414890 2010 WE67 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414891 2010 XO12 09/02/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
414892 2010 XS15 28/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414893 2010 XF16 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414894 2010 XE19 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414895 2010 XR20 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
414896 2010 XP22 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414897 2010 XG24 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414898 2010 XW37 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414899 2010 XJ38 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414900 2010 XV38 04/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL