Danh sách tiểu hành tinh/415401–415500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
415401 2013 ON9 11/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
415402 2013 OO9 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415403 2013 PF4 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
415404 2013 PB11 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
415405 2013 PT17 27/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
415406 2013 PD19 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
415407 2013 PJ22 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415408 2013 PO25 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415409 2013 PA46 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
415410 2013 PL47 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
415411 2013 PY49 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
415412 2013 PQ52 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
415413 2013 PJ57 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
415414 2013 PX58 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
415415 2013 PP60 25/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415416 2013 PR62 22/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
415417 2013 PS62 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
415418 2013 PN64 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415419 2013 PG65 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
415420 2013 PT71 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415421 2013 QN 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415422 2013 QA7 30/07/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
415423 2013 QM7 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
415424 2013 QV11 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415425 2013 QZ11 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415426 2013 QP16 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415427 2013 QQ18 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
415428 2013 QC30 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415429 2013 QM32 10/04/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
415430 2013 QH40 30/09/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
415431 2013 QM63 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
415432 2013 QP63 28/09/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
415433 2013 QQ65 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415434 2013 QL89 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415435 2013 RD13 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415436 2013 RS17 14/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
415437 2013 RD55 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415438 2013 RW57 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
415439 2013 RU70 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415440 2013 RQ88 02/06/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
415441 2013 SQ43 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415442 2013 SD53 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
415443 2013 SQ62 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415444 2013 SV85 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
415445 2013 SX85 09/02/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
415446 2013 TX 10/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415447 2013 TA8 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
415448 2013 TB32 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
415449 2013 TG39 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
415450 2013 TT50 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
415451 2013 TP53 09/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
415452 2013 TP65 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
415453 2013 TX88 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
415454 2013 TL105 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
415455 2013 UQ12 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
415456 2014 HQ12 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415457 2014 HL41 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
415458 2014 HQ151 01/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
415459 2014 KE92 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415460 2014 MS6 27/12/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
415461 2014 MU12 10/08/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
415462 2014 MM35 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
415463 2014 MJ37 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415464 2014 MY43 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
415465 2014 MA53 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
415466 2014 ME64 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
415467 2014 NX37 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
415468 2014 NZ43 17/06/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
415469 2014 NL58 17/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
415470 2014 OR3 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
415471 2014 OL87 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
415472 2014 OE93 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415473 2014 OC112 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
415474 2014 OD182 04/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
415475 2014 OF190 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415476 2014 OC191 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
415477 2014 OQ191 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
415478 2014 OP194 19/08/2010 XuYi PMO NEO 980 m MPC · JPL
415479 2014 OE195 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
415480 2014 OJ195 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
415481 2014 OU195 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
415482 2014 OS196 25/10/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
415483 2014 OZ206 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
415484 2014 OY229 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
415485 2014 OC231 04/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
415486 2014 OR271 28/10/2006 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
415487 2014 OO287 23/03/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
415488 2014 OZ291 09/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
415489 2014 OV293 21/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
415490 2014 OC295 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
415491 2014 OC296 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 550 m MPC · JPL
415492 2014 OD298 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
415493 2014 OG299 29/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
415494 2014 OS299 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
415495 2014 OC358 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
415496 2014 OL359 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
415497 2014 OE373 17/09/2009 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
415498 2014 OG375 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
415499 2014 OB376 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
415500 2014 OC378 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL