Danh sách tiểu hành tinh/414401–414500

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414401 2009 BY38 30/04/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
414402 2009 BV39 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414403 2009 BY46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414404 2009 BK47 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414405 2009 BC69 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414406 2009 BL74 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414407 2009 BE87 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414408 2009 BJ107 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414409 2009 BW110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414410 2009 BJ111 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
414411 2009 BP112 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414412 2009 BW148 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414413 2009 BT150 27/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
414414 2009 BN151 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414415 2009 BN169 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414416 2009 CF11 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414417 2009 CD26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414418 2009 CA32 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414419 2009 CR34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414420 2009 CS54 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414421 2009 CA65 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414422 2009 DV1 16/02/2009 Dauban F. Kugel 650 m MPC · JPL
414423 2009 DS7 19/02/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
414424 2009 DW7 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414425 2009 DT18 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414426 2009 DF19 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414427 2009 DU29 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 780 m MPC · JPL
414428 2009 DE36 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414429 2009 DC43 26/02/2009 Catalina CSS APO 2,9 km MPC · JPL
414430 2009 DD58 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414431 2009 DP71 19/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
414432 2009 DM74 26/02/2009 Catalina CSS 910 m MPC · JPL
414433 2009 DM77 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414434 2009 DA80 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414435 2009 DH112 26/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
414436 2009 DN117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414437 2009 DO119 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414438 2009 DQ120 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414439 2009 DQ122 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414440 2009 DB132 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414441 2009 DG138 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414442 2009 EK20 15/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
414443 2009 EB29 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
414444 2009 FC2 17/03/2009 Taunus E. Schwab, R. Kling 780 m MPC · JPL
414445 2009 FR23 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414446 2009 FJ29 22/03/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414447 2009 FM50 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414448 2009 FG60 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414449 2009 FD61 20/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414450 2009 FJ73 23/03/2009 Calar Alto F. Hormuth 860 m MPC · JPL
414451 2009 FN76 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414452 2009 GS 03/04/2009 Mayhill A. Lowe 860 m MPC · JPL
414453 2009 HB4 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414454 2009 HX12 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414455 2009 HO17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414456 2009 HR17 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414457 2009 HV18 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414458 2009 HH26 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414459 2009 HP34 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414460 2009 HL37 17/04/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
414461 2009 HC45 21/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
414462 2009 HB46 22/04/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
414463 2009 HL50 21/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414464 2009 HA67 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414465 2009 HK95 29/04/2009 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
414466 2009 KQ7 21/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 860 m MPC · JPL
414467 2009 KD14 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414468 2009 KM14 05/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
414469 2009 KK23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
414470 2009 MQ8 25/10/2005 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
414471 2009 OP2 19/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,4 km MPC · JPL
414472 2009 OH3 22/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414473 2009 OQ4 20/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,1 km MPC · JPL
414474 2009 OJ11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414475 2009 OJ24 31/07/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
414476 2009 OQ24 28/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414477 2009 PH2 12/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
414478 2009 PG6 18/07/2009 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
414479 2009 PK9 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414480 2009 PY18 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414481 2009 PP21 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414482 2009 QC3 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414483 2009 QD15 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414484 2009 QF32 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414485 2009 QR35 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414486 2009 QE53 18/08/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
414487 2009 QV54 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414488 2009 QS57 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 18466| 3,2 km MPC · JPL
414489 2009 QT58 07/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414490 2009 QG60 16/08/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
414491 2009 RP4 13/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,6 km MPC · JPL
414492 2009 RK7 10/09/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,5 km MPC · JPL
414493 2009 RG8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414494 2009 RW10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414495 2009 RT12 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414496 2009 RE15 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414497 2009 RW21 01/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414498 2009 RC47 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414499 2009 RX48 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414500 2009 RZ70 15/09/2009 Catalina CSS 650 m MPC · JPL