Danh sách tiểu hành tinh/414101–414200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414101 2007 TF281 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414102 2007 TJ298 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414103 2007 TQ318 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414104 2007 TX320 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414105 2007 TT332 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414106 2007 TK385 15/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
414107 2007 TS386 24/07/2003 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
414108 2007 TM401 15/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414109 2007 TZ448 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
414110 2007 UM18 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
414111 2007 UR21 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414112 2007 UD23 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414113 2007 UQ29 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414114 2007 UM33 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414115 2007 UW34 12/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
414116 2007 UG35 19/10/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
414117 2007 UE49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414118 2007 UZ49 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414119 2007 UN63 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414120 2007 UC68 30/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
414121 2007 UF68 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414122 2007 UN68 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414123 2007 UQ87 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414124 2007 UQ131 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414125 2007 UP138 20/10/2007 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
414126 2007 UR139 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414127 2007 VR9 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414128 2007 VS43 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414129 2007 VL50 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414130 2007 VJ51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414131 2007 VA57 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414132 2007 VJ62 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414133 2007 VG65 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414134 2007 VQ84 06/11/2007 7300 Observatory W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
414135 2007 VU102 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414136 2007 VB145 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414137 2007 VC166 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414138 2007 VB217 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414139 2007 VY223 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414140 2007 VL239 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414141 2007 VQ247 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414142 2007 VG256 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414143 2007 VR273 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
414144 2007 VC285 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414145 2007 VB292 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414146 2007 VU293 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
414147 2007 VH310 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414148 2007 VE313 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 500 m MPC · JPL
414149 2007 VJ335 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414150 2007 WK5 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414151 2007 WG11 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414152 2007 WM26 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
414153 2007 WK28 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414154 2007 WC40 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
414155 2007 WO43 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414156 2007 XW5 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414157 2007 XU18 11/12/2007 Skylive Obs. F. Tozzi 1,3 km MPC · JPL
414158 2007 XC59 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414159 2007 YC3 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414160 2007 YJ12 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414161 2007 YO45 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414162 2007 YD70 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
414163 2008 AF13 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414164 2008 AW32 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
414165 2008 AS61 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
414166 2008 AU67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414167 2008 AX82 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414168 2008 AB89 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414169 2008 AA91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414170 2008 AS97 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
414171 2008 AG99 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414172 2008 AR102 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414173 2008 AU128 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414174 2008 AK135 11/01/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414175 2008 BE14 19/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414176 2008 BK32 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414177 2008 BE38 31/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414178 2008 CW 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
414179 2008 CA4 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
414180 2008 CO6 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414181 2008 CJ33 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414182 2008 CF39 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414183 2008 CS65 10/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414184 2008 CR81 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414185 2008 CE109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414186 2008 CN109 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414187 2008 CL137 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414188 2008 CZ141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414189 2008 CG159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414190 2008 CC171 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414191 2008 CS174 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414192 2008 CU192 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414193 2008 CZ197 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414194 2008 CB200 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414195 2008 CC210 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
414196 2008 CK210 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414197 2008 CD215 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414198 2008 DE6 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414199 2008 DT15 27/02/2008 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
414200 2008 DW15 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL