Danh sách tiểu hành tinh/414001–414100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414001 2007 FQ23 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414002 2007 FP48 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
414003 2007 FC49 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414004 2007 GP17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414005 2007 GR27 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414006 2007 GO32 08/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414007 2007 GJ46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
414008 2007 GN49 15/04/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
414009 2007 GR57 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414010 2007 GJ71 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414011 2007 GO73 15/04/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
414012 2007 GT74 14/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414013 2007 HZ33 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414014 2007 HB36 19/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414015 2007 HN41 20/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
414016 2007 HZ44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414017 2007 HG64 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414018 2007 HP67 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414019 2007 HT72 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414020 2007 HA93 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
414021 2007 HH97 22/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414022 2007 JW44 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
414023 2007 LA4 11/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414024 2007 LB11 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414025 2007 LO15 07/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
414026 Bochonko 2007 LX29 11/06/2007 Mauna Kea D. D. Balam 900 m MPC · JPL
414027 2007 MF13 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
414028 2007 MD27 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414029 2007 OK1 16/07/2007 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
414030 2007 PC5 05/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
414031 2007 PM28 13/08/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
414032 2007 PJ34 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
414033 2007 QT5 18/08/2007 Purple Mountain PMO NEO 710 m MPC · JPL
414034 2007 RE28 04/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414035 2007 RX36 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414036 2007 RH56 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414037 2007 RK64 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414038 2007 RX86 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414039 2007 RL104 03/09/2007 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
414040 2007 RA105 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414041 2007 RY118 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
414042 2007 RX133 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414043 2007 RB146 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
414044 2007 RK159 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414045 2007 RY161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414046 2007 RY163 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414047 2007 RW197 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414048 2007 RD209 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414049 2007 RQ210 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414050 2007 RC211 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414051 2007 RC213 12/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
414052 2007 RV228 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414053 2007 RL250 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414054 2007 RZ264 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414055 2007 RL270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414056 2007 RW270 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414057 2007 RK284 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414058 2007 RY285 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414059 2007 RM295 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
414060 2007 RC302 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414061 2007 RF318 11/09/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414062 2007 SE17 30/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414063 2007 SG17 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
414064 2007 SM19 21/09/2007 Purple Mountain PMO NEO 750 m MPC · JPL
414065 2007 SO19 24/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
414066 2007 SZ20 21/09/2007 XuYi PMO NEO 750 m MPC · JPL
414067 2007 SB22 21/09/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
414068 2007 TX20 10/10/2007 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 590 m MPC · JPL
414069 2007 TM30 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414070 2007 TS33 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414071 2007 TN54 08/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414072 2007 TD57 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414073 2007 TJ58 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414074 2007 TO64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414075 2007 TU69 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
414076 2007 TV77 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414077 2007 TA93 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414078 2007 TH103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
414079 2007 TU107 04/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414080 2007 TL116 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414081 2007 TV122 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414082 2007 TN123 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
414083 2007 TZ126 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414084 2007 TY153 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
414085 2007 TG156 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
414086 2007 TV165 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414087 2007 TY166 06/10/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
414088 2007 TQ177 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414089 2007 TL181 08/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
414090 2007 TS192 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414091 2007 TA199 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414092 2007 TG212 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414093 2007 TD213 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414094 2007 TD216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414095 2007 TF222 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414096 2007 TD229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414097 2007 TH231 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
414098 2007 TT242 08/10/2007 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
414099 2007 TR243 08/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
414100 2007 TG268 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL