Danh sách tiểu hành tinh/413901–414000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413901 2006 WS7 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413902 2006 WL16 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413903 2006 WQ22 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
413904 2006 WU23 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413905 2006 WX26 18/11/2006 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413906 2006 WF27 18/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
413907 2006 WO29 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
413908 2006 WK40 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413909 2006 WX40 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413910 2006 WD50 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413911 2006 WT61 17/11/2006 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
413912 2006 WN69 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413913 2006 WL74 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413914 2006 WB91 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413915 2006 WM95 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413916 2006 WT96 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
413917 2006 WD103 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413918 2006 WA115 20/11/2006 Catalina CSS 760 m MPC · JPL
413919 2006 WP126 22/11/2006 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
413920 2006 WD135 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413921 2006 WK151 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413922 2006 WC152 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
413923 2006 WJ155 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413924 2006 WU166 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413925 2006 WJ171 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413926 2006 WU181 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413927 2006 WW192 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413928 2006 XV2 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413929 2006 XE10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413930 2006 XW10 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413931 2006 XB16 10/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413932 2006 XL35 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413933 2006 XR38 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413934 2006 XD39 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413935 2006 XS49 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413936 2006 XO51 21/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
413937 2006 XN70 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413938 2006 XS70 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413939 2006 YY6 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413940 2006 YA13 25/12/2006 Desert Moon B. L. Stevens 1,7 km MPC · JPL
413941 2006 YP19 24/12/2006 Bergisch Gladbac W. Bickel 770 m MPC · JPL
413942 2006 YW21 14/12/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413943 2006 YD35 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413944 2006 YE46 13/12/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
413945 2006 YG47 22/12/2006 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
413946 2006 YW48 26/12/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413947 2007 AD 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413948 2007 AK7 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
413949 2007 AH14 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413950 2007 AS29 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413951 2007 BF12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413952 2007 BP14 09/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413953 2007 BP40 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413954 2007 BF43 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413955 2007 BZ45 26/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
413956 2007 BA47 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413957 2007 BJ50 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413958 2007 BM97 19/01/2007 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 2,5 km MPC · JPL
413959 2007 BS101 25/01/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
413960 2007 BB102 28/01/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
413961 2007 CU 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
413962 2007 CP21 06/02/2007 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
413963 2007 CL27 05/02/2007 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
413964 2007 CB29 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413965 2007 CG30 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413966 2007 CC32 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413967 2007 CM38 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413968 2007 CM40 07/02/2007 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413969 2007 DN7 19/02/2007 Bisei SG Center BATTeRS 2,0 km MPC · JPL
413970 2007 DM19 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413971 2007 DP23 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413972 2007 DB28 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413973 2007 DR29 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413974 2007 DX42 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
413975 2007 DL54 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413976 2007 DQ58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413977 2007 DV58 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413978 2007 DH74 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413979 2007 DX98 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413980 2007 DK109 16/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413981 2007 DG116 16/02/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
413982 2007 EV14 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413983 2007 EA28 25/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413984 2007 ES30 23/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413985 2007 ED44 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413986 2007 EY57 09/03/2007 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
413987 2007 EZ75 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413988 2007 EV76 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413989 2007 EL88 14/03/2007 Siding Spring SSS 560 m MPC · JPL
413990 2007 EZ107 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413991 2007 EW108 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413992 2007 EH114 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
413993 2007 EC125 13/03/2007 Gnosca S. Sposetti 2,7 km MPC · JPL
413994 2007 EE150 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413995 2007 EW157 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413996 2007 EA158 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
413997 2007 EJ168 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413998 2007 EU222 30/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413999 2007 ED224 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414000 2007 FU6 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also