Danh sách tiểu hành tinh/413801–413900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413801 2006 JG10 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413802 2006 JT12 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413803 2006 JE31 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
413804 2006 JW33 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413805 2006 JC44 06/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
413806 2006 JH49 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413807 2006 KQ18 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
413808 2006 KX30 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413809 2006 KF45 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
413810 2006 KZ68 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
413811 2006 KA76 24/05/2006 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
413812 2006 KN87 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413813 2006 KM100 29/05/2006 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 680 m MPC · JPL
413814 2006 LF3 15/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413815 2006 PO8 13/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
413816 2006 PE11 13/08/2006 Palomar NEAT 830 m MPC · JPL
413817 2006 PN16 15/08/2006 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
413818 2006 QC7 17/08/2006 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
413819 2006 QU17 17/08/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
413820 2006 QR89 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
413821 2006 QY104 28/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413822 2006 QO133 24/08/2006 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
413823 2006 QJ134 25/08/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413824 2006 QH146 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413825 2006 QN147 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413826 2006 QR162 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
413827 2006 RH25 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413828 2006 RS33 12/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
413829 2006 RK58 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
413830 2006 RV67 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
413831 2006 RG80 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413832 2006 RR122 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413833 2006 SJ20 19/09/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
413834 2006 SR22 17/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
413835 2006 SC26 29/08/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413836 2006 SK31 17/09/2006 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413837 2006 SH87 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch SHU · 4,6 km MPC · JPL
413838 2006 SF92 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413839 2006 SK108 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413840 2006 SS115 24/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
413841 2006 SY116 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413842 2006 SU186 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
413843 2006 SF201 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413844 2006 SA210 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413845 2006 SN235 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413846 2006 SB247 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413847 2006 SQ343 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413848 2006 ST354 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
413849 2006 SL361 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
413850 2006 SY392 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413851 2006 SD399 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413852 2006 SX399 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413853 2006 SA407 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
413854 2006 TL38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413855 2006 TM38 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413856 2006 TS48 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
413857 2006 TW80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413858 2006 TT104 30/09/2006 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
413859 2006 UO40 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
413860 2006 UJ41 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413861 2006 UY50 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
413862 2006 UY54 17/10/2006 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
413863 2006 UE75 17/10/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
413864 2006 UJ99 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
413865 2006 UV113 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413866 2006 UV115 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
413867 2006 UW126 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
413868 2006 UE142 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
413869 2006 UZ150 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
413870 2006 UN208 23/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413871 2006 UU208 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413872 2006 UY218 16/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
413873 2006 UA255 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
413874 2006 UQ262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413875 2006 UP265 27/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
413876 2006 UM269 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
413877 2006 UL271 27/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
413878 2006 UL283 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413879 2006 UN335 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413880 2006 VX6 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413881 2006 VX30 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413882 2006 VX49 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413883 2006 VQ59 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413884 2006 VR63 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
413885 2006 VW68 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
413886 2006 VK77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
413887 2006 VT81 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 450 m MPC · JPL
413888 2006 VH94 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413889 2006 VX104 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
413890 2006 VN109 13/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
413891 2006 VV119 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413892 2006 VC124 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413893 2006 VV135 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413894 2006 VH139 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413895 2006 VW143 29/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
413896 2006 VU145 15/11/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
413897 2006 VO169 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413898 2006 WM5 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413899 2006 WN5 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413900 2006 WO6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL