Danh sách tiểu hành tinh/414701–414800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414701 2009 WJ170 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414702 2009 WK170 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
414703 2009 WY173 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414704 2009 WF182 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
414705 2009 WM184 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414706 2009 WN190 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414707 2009 WX196 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414708 2009 WV202 27/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
414709 2009 WL209 17/11/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
414710 2009 WS212 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414711 2009 WP214 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
414712 2009 WB218 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
414713 2009 WQ218 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
414714 2009 WE223 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414715 2009 WG230 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414716 2009 WV236 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414717 2009 WK239 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414718 2009 WV247 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
414719 2009 WD249 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
414720 2009 WJ252 25/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,9 km MPC · JPL
414721 2009 WN256 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
414722 2009 XP3 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
414723 2009 XB5 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414724 2009 XU7 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414725 2009 XP11 10/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,5 km MPC · JPL
414726 2009 XO13 13/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
414727 2009 XN20 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414728 2009 XS22 13/12/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
414729 2009 YH1 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414730 2009 YH5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414731 2009 YH19 26/12/2009 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 3,6 km MPC · JPL
414732 2009 YS23 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
414733 2010 AO18 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414734 2010 AO23 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
414735 2010 AH59 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
414736 2010 AD66 11/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
414737 2010 AU76 06/01/2010 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
414738 2010 AB77 07/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414739 2010 AL77 12/01/2010 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
414740 2010 BP4 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
414741 2010 CZ55 12/02/2010 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
414742 2010 CZ75 13/02/2010 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
414743 2010 CG132 10/11/2009 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
414744 2010 DK57 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
414745 2010 EX13 05/03/2010 WISE WISE 6,2 km MPC · JPL
414746 2010 EH20 06/03/2010 WISE WISE AMO 1,8 km MPC · JPL
414747 2010 EL28 09/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
414748 2010 EW124 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
414749 2010 FC56 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414750 2010 FV73 30/03/2010 WISE WISE 1,4 km MPC · JPL
414751 2010 FV97 07/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
414752 2010 GN1 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,4 km MPC · JPL
414753 2010 GK28 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
414754 2010 GN59 20/12/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
414755 2010 GK92 14/04/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
414756 2010 GD103 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
414757 2010 GH130 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414758 2010 GS131 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
414759 2010 JP 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414760 2010 JM47 09/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
414761 2010 JH74 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414762 2010 KZ104 29/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
414763 2010 KH121 19/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
414764 2010 LE1 01/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414765 2010 LW33 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
414766 2010 MN2 18/06/2010 Westfield ARO 3,2 km MPC · JPL
414767 2010 MC27 19/06/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
414768 2010 MF90 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414769 2010 NV21 06/07/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
414770 2010 OZ30 20/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
414771 2010 OW46 27/10/2006 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414772 2010 OC103 28/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
414773 2010 OP112 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414774 2010 PO24 06/08/2010 Antares A. Singh, S. Wadhwa 750 m MPC · JPL
414775 2010 PN56 08/08/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
414776 2010 PE59 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414777 2010 PX60 19/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414778 2010 PQ61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414779 2010 PN74 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414780 2010 PV77 10/08/2010 XuYi PMO NEO 760 m MPC · JPL
414781 2010 QM1 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
414782 2010 QH3 20/07/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
414783 2010 QD4 20/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
414784 2010 RT25 03/09/2010 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
414785 2010 RA40 03/09/2010 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
414786 2010 RE48 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414787 2010 RE57 02/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414788 2010 RW59 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414789 2010 RY80 28/08/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
414790 2010 RE106 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414791 2010 RD126 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414792 2010 RO134 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414793 2010 RR138 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414794 2010 RV146 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
414795 2010 RU151 26/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
414796 2010 RU166 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
414797 2010 RN173 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414798 2010 RB176 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414799 2010 RH184 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414800 2010 SV3 17/09/2010 Catalina CSS 250 m MPC · JPL