Danh sách tiểu hành tinh/414201–414300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414201 2008 DU36 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
414202 2008 DU43 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
414203 2008 DE66 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414204 2008 DF66 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
414205 2008 DB67 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414206 2008 DX77 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414207 2008 DQ78 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414208 2008 ET6 02/03/2008 Marly P. Kocher 1,4 km MPC · JPL
414209 2008 EY15 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414210 2008 EN16 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414211 2008 EY19 13/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414212 2008 EU22 03/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414213 2008 EN42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
414214 2008 ES44 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414215 2008 EF46 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414216 2008 EE70 08/02/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
414217 2008 EN74 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414218 2008 EZ82 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414219 2008 EE126 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414220 2008 EL152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414221 2008 EP165 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414222 2008 FZ6 13/03/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
414223 2008 FV7 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414224 2008 FA18 27/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
414225 2008 FS20 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
414226 2008 FX28 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
414227 2008 FG41 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414228 2008 FB51 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414229 2008 FV54 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414230 2008 FM69 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414231 2008 FF70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414232 2008 FL70 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414233 2008 FS72 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414234 2008 FA74 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
414235 2008 FO76 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414236 2008 FW79 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414237 2008 FX105 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414238 2008 FC106 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414239 2008 FH112 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414240 2008 FZ128 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414241 2008 FY131 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
414242 2008 FS135 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
414243 2008 GW17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
414244 2008 GO21 05/03/2008 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
414245 2008 GA24 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414246 2008 GN26 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414247 2008 GS30 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
414248 2008 GT31 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414249 2008 GC32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
414250 2008 GH36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414251 2008 GY36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
414252 2008 GN37 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414253 2008 GY41 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414254 2008 GG75 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414255 2008 GD77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414256 2008 GJ77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 10 km MPC · JPL
414257 2008 GZ77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414258 2008 GD78 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414259 2008 GH87 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414260 2008 GQ88 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414261 2008 GV88 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
414262 2008 GN92 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 390 m MPC · JPL
414263 2008 GP105 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
414264 2008 GN111 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414265 2008 GC113 07/04/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
414266 2008 GW121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
414267 2008 GW123 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414268 2008 HP 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
414269 2008 HW11 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414270 2008 HG21 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414271 2008 HR22 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414272 2008 HZ32 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
414273 2008 JC4 01/05/2008 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
414274 2008 JR8 05/05/2008 Bergisch Gladbach Bergisch Gladbach Obs. 2,0 km MPC · JPL
414275 2008 JO21 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
414276 2008 JF32 01/05/2008 Siding Spring SSS 3,9 km MPC · JPL
414277 2008 JU34 15/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414278 2008 JW35 03/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414279 2008 KB26 29/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
414280 2008 KD36 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414281 2008 KA43 28/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414282 2008 MN3 28/06/2008 Siding Spring SSS 6,0 km MPC · JPL
414283 2008 MW4 30/06/2008 Vicques M. Ory 2,4 km MPC · JPL
414284 2008 ML5 29/06/2008 Siding Spring SSS 5,1 km MPC · JPL
414285 2008 OY 26/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
414286 2008 OC6 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey ATE · 370 m MPC · JPL
414287 2008 OB9 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 2,0 km MPC · JPL
414288 2008 OD16 28/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
414289 2008 PU7 05/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,6 km MPC · JPL
414290 2008 PY14 10/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
414291 2008 PF22 10/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 4,6 km MPC · JPL
414292 2008 QF1 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
414293 2008 QE6 25/08/2008 Dauban F. Kugel 2,4 km MPC · JPL
414294 2008 QC12 25/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
414295 2008 QJ21 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
414296 2008 QJ44 23/08/2008 Siding Spring SSS 4,4 km MPC · JPL
414297 2008 QY45 26/08/2008 Črni Vrh Črni Vrh 3,4 km MPC · JPL
414298 2008 RT1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
414299 2008 RV11 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414300 2008 RQ13 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL