Danh sách tiểu hành tinh/412901–413000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412901 2014 QV97 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412902 2014 QX97 17/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412903 2014 QS98 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412904 2014 QK101 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412905 2014 QH102 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412906 2014 QG106 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412907 2014 QA112 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412908 2014 QH118 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412909 2014 QV120 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412910 2014 QE122 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412911 2014 QY130 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412912 2014 QY131 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412913 2014 QA133 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412914 2014 QR136 27/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412915 2014 QT137 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412916 2014 QR138 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412917 2014 QS139 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412918 2014 QD140 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412919 2014 QK141 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412920 2014 QX144 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
412921 2014 QK145 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412922 2014 QL149 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412923 2014 QC150 08/10/2010 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
412924 2014 QD150 01/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412925 2014 QF152 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412926 2014 QS152 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412927 2014 QZ152 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
412928 2014 QY170 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412929 2014 QE172 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412930 2014 QG172 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412931 2014 QX175 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412932 2014 QS179 09/11/1993 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412933 2014 QT179 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412934 2014 QC180 12/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412935 2014 QH188 08/02/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
412936 2014 QQ203 27/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
412937 2014 QD204 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412938 2014 QY207 21/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412939 2014 QY214 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412940 2014 QS216 21/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
412941 2014 QY217 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412942 2014 QQ224 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412943 2014 QR225 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412944 2014 QE227 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412945 2014 QF227 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412946 2014 QX228 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412947 2014 QV229 22/02/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412948 2014 QP230 30/12/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
412949 2014 QG238 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412950 2014 QP240 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412951 2014 QB241 14/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412952 2014 QP244 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
412953 2014 QR245 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412954 2014 QH259 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412955 2014 QF270 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412956 2014 QU270 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412957 2014 QF271 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412958 2014 QN277 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412959 2014 QD280 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412960 2014 QX283 24/09/2009 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
412961 2014 QS290 23/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
412962 2014 QO300 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412963 2014 QS300 27/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
412964 2014 QW300 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
412965 2014 QX304 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412966 2014 QU306 09/11/2009 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
412967 2014 QA309 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412968 2014 QG309 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412969 2014 QU336 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412970 2014 QV347 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412971 2014 QJ351 01/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412972 2014 QQ351 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412973 2014 QN360 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
412974 2237 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
412975 5055 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
412976 1987 WC 21/11/1987 Palomar J. E. Mueller 390 m MPC · JPL
412977 1990 UO 22/10/1990 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
412978 1993 TB5 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412979 1995 BH14 31/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412980 1995 SL80 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412981 1995 UE10 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412982 1995 UN52 16/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412983 1996 FO3 24/03/1996 Siding Spring G. J. Garradd 320 m MPC · JPL
412984 1996 TJ32 09/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412985 1997 CT12 03/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412986 1997 SC14 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412987 1997 WM29 30/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412988 1998 AP1 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412989 1998 HA11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
412990 1998 HM31 23/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412991 1998 TO24 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
412992 1998 VW40 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412993 1998 VO48 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412994 1999 GF56 09/04/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412995 1999 LP28 14/06/1999 Socorro LINEAR 360 m MPC · JPL
412996 1999 ST16 29/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412997 1999 TH43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
412998 1999 TM84 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412999 1999 TL129 06/10/1999 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
413000 1999 TW261 13/10/1999 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also