Danh sách tiểu hành tinh/413501–413600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413501 2005 QU64 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
413502 2005 QY72 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
413503 2005 QM84 30/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
413504 2005 QC126 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413505 2005 QB128 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413506 2005 QB129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
413507 2005 QD130 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413508 2005 QF132 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413509 2005 QB175 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413510 2005 RP9 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413511 2005 RS24 11/09/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
413512 2005 RT44 02/09/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
413513 2005 RR47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,4 km MPC · JPL
413514 2005 RX47 13/09/2005 Apache Point A. C. Becker 2,0 km MPC · JPL
413515 2005 SH6 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413516 2005 SS16 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,4 km MPC · JPL
413517 2005 SU23 13/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
413518 2005 SD28 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413519 2005 SA31 09/09/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
413520 2005 SB32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413521 2005 SY39 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413522 2005 SE40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413523 2005 SX40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413524 2005 SC44 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413525 2005 SK54 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413526 2005 SX58 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413527 2005 SW63 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413528 2005 SO76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413529 2005 SX83 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413530 2005 SQ85 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413531 2005 SW88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413532 2005 SS93 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413533 2005 SC100 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413534 2005 SC104 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413535 2005 SU109 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413536 2005 SQ121 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413537 2005 SU129 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
413538 2005 SJ131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413539 2005 SO131 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413540 2005 SO142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413541 2005 SX146 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 950 m MPC · JPL
413542 2005 SM159 23/09/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
413543 2005 SQ161 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413544 2005 SW174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413545 2005 SL176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413546 2005 SC178 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413547 2005 SS178 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
413548 2005 SJ180 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413549 2005 SJ182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413550 2005 SG189 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413551 2005 SZ208 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
413552 2005 SV218 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 32418| 2,7 km MPC · JPL
413553 2005 SR221 30/09/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
413554 2005 SY232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
413555 2005 SO236 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413556 2005 SZ247 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413557 2005 SJ255 22/09/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413558 2005 ST266 29/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
413559 2005 SN271 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413560 2005 SD284 24/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
413561 2005 SB290 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413562 2005 TU36 01/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
413563 2005 TG45 05/10/2005 Catalina CSS ATI 1,1 km MPC · JPL
413564 2005 TW53 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413565 2005 TY55 06/10/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
413566 2005 TH86 04/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413567 2005 TY91 06/10/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
413568 2005 TC103 07/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
413569 2005 TA119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413570 2005 TD122 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413571 2005 TF126 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
413572 2005 TO139 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413573 2005 TT157 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413574 2005 TX159 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
413575 2005 TQ178 26/09/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
413576 2005 UZ2 25/10/2005 La Silla R. Behrend, C. Vuissoz 2,1 km MPC · JPL
413577 2005 UL5 27/10/2005 Socorro LINEAR ATE · 310 m MPC · JPL
413578 2005 UM6 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
413579 2005 UB14 02/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
413580 2005 UV21 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413581 2005 UX43 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413582 2005 UY44 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413583 2005 UN49 23/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
413584 2005 UG60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
413585 2005 UT61 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413586 2005 UF70 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
413587 2005 UO83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413588 2005 UP83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413589 2005 UE87 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413590 2005 UF98 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413591 2005 UX104 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413592 2005 UU108 05/10/2005 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
413593 2005 US109 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413594 2005 UO111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413595 2005 UH113 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413596 2005 UK117 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413597 2005 UO117 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413598 2005 UY122 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413599 2005 UU167 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413600 2005 UU171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL