Danh sách tiểu hành tinh/413601–413700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413601 2005 UW171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413602 2005 UZ171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413603 2005 UU184 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 990 m MPC · JPL
413604 2005 UM195 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413605 2005 UB203 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413606 2005 UG204 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413607 2005 UK212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413608 2005 UB222 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413609 2005 UP225 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413610 2005 UH228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413611 2005 UJ233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 18466| 2,1 km MPC · JPL
413612 2005 UV233 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413613 2005 UR257 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413614 2005 UJ261 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
413615 2005 UD262 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413616 2005 UW262 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413617 2005 UU275 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413618 2005 UO282 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413619 2005 UY288 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413620 2005 US293 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413621 2005 UE296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413622 2005 UG307 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
413623 2005 UM310 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413624 2005 UB314 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413625 2005 UP315 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413626 2005 UQ323 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413627 2005 UK350 28/10/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413628 2005 UV353 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
413629 2005 UD367 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413630 2005 UK374 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413631 2005 UE379 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413632 2005 UA383 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413633 2005 UC388 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413634 2005 UQ391 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413635 2005 UX416 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413636 2005 UL417 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413637 2005 UL424 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413638 2005 UH439 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
413639 2005 UR442 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413640 2005 UW442 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413641 2005 UO475 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413642 2005 UC483 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413643 2005 UX491 24/10/2005 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
413644 2005 UZ498 27/10/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
413645 2005 UV519 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413646 2005 VR4 07/11/2005 Marly Naef Obs. 2,7 km MPC · JPL
413647 2005 VS7 12/11/2005 Wrightwood J. W. Young 3,2 km MPC · JPL
413648 2005 VZ7 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413649 2005 VU12 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413650 2005 VF14 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413651 2005 VA19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413652 2005 VW19 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413653 2005 VP22 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413654 2005 VB35 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
413655 2005 VP35 10/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413656 2005 VU53 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413657 2005 VW57 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
413658 2005 VW58 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413659 2005 VL61 05/11/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
413660 2005 VO74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
413661 2005 VQ74 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413662 2005 VL76 04/11/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
413663 2005 VP92 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413664 2005 VA99 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413665 2005 VD99 05/11/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
413666 2005 VJ119 07/11/2005 Mauna Kea F. Bernardi 29 km MPC · JPL
413667 2005 VK127 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 1,6 km MPC · JPL
413668 2005 VG128 01/11/2005 Apache Point A. C. Becker 11882| 1,7 km MPC · JPL
413669 2005 WK19 24/11/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
413670 2005 WS21 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413671 2005 WN31 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413672 2005 WP33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413673 2005 WD34 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413674 2005 WG47 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413675 2005 WR67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413676 2005 WW76 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413677 2005 WF79 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413678 2005 WD80 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
413679 2005 WR88 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413680 2005 WK114 06/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413681 2005 WC136 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413682 2005 WM152 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413683 2005 WR170 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
413684 2005 WL173 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
413685 2005 WL211 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413686 2005 XR23 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
413687 2005 XR34 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413688 2005 XF43 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
413689 2005 XB52 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413690 2005 XS58 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413691 2005 XP63 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
413692 2005 XX64 07/12/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
413693 2005 XX83 06/12/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
413694 2005 XA111 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,4 km MPC · JPL
413695 2005 YH2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413696 2005 YP2 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
413697 2005 YA14 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
413698 2005 YS23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413699 2005 YW23 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413700 2005 YH32 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL