Danh sách tiểu hành tinh/412501–412600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412501 2014 KT27 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412502 2014 KY36 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412503 2014 KT58 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412504 2014 KA84 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
412505 2014 KM85 30/05/2006 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
412506 2014 KJ86 28/07/2009 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
412507 2014 KV89 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
412508 2014 KN90 20/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
412509 2014 LL9 19/08/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412510 2014 LN11 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412511 2014 LO15 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412512 2014 LY26 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
412513 2014 MY2 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412514 2014 MJ4 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412515 2014 MM5 10/12/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
412516 2014 MM14 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412517 2014 MS16 19/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412518 2014 MD17 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412519 2014 MN20 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412520 2014 MW20 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412521 2014 ML22 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
412522 2014 ME34 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412523 2014 MO34 27/05/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
412524 2014 MY36 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412525 2014 MH37 25/05/2010 WISE WISE 940 m MPC · JPL
412526 2014 MT37 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412527 2014 MW37 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412528 2014 MX37 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412529 2014 MY37 13/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412530 2014 MN38 09/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412531 2014 MS39 13/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412532 2014 MS42 24/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
412533 2014 MH43 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412534 2014 MN43 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412535 2014 MR43 24/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
412536 2014 MF46 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412537 2014 MR49 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412538 2014 MN51 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,0 km MPC · JPL
412539 2014 MQ52 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412540 2014 MM53 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412541 2014 MV62 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412542 2014 MY62 07/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
412543 2014 MJ64 21/10/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
412544 2014 MK65 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412545 2014 NW 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412546 2014 NP1 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412547 2014 NW12 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412548 2014 NF20 24/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412549 2014 ND24 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412550 2014 NL25 21/04/1998 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
412551 2014 NG29 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412552 2014 NT30 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412553 2014 NP33 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
412554 2014 NZ37 05/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412555 2014 NA40 18/05/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
412556 2014 NC44 13/01/2010 WISE WISE 6,0 km MPC · JPL
412557 2014 NH44 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412558 2014 NH45 18/09/2009 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
412559 2014 NQ51 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412560 2014 NP54 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412561 2014 NS54 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412562 2014 NH55 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412563 2014 NH56 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412564 2014 NX58 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412565 2014 NY58 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412566 2014 NE59 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412567 2014 NM59 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
412568 2014 NU59 10/10/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
412569 2014 NX59 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412570 2014 NQ60 20/01/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
412571 2014 NJ62 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412572 2014 OD2 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412573 2014 OD3 23/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
412574 2014 OE3 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412575 2014 OK6 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412576 2014 OD12 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412577 2014 OA15 09/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 740 m MPC · JPL
412578 2014 OG20 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412579 2014 OC21 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
412580 2014 OE29 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412581 2014 OF36 20/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412582 2014 ON38 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412583 2014 OR39 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412584 2014 OO42 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412585 2014 OK46 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412586 2014 OV46 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
412587 2014 OU55 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412588 2014 OL57 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412589 2014 OE60 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412590 2014 OC64 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412591 2014 OS64 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
412592 2014 OG65 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412593 2014 OU65 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
412594 2014 OH67 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412595 2014 OF68 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
412596 2014 OL68 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412597 2014 OU69 10/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412598 2014 OW70 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412599 2014 OY70 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412600 2014 ON71 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL