Danh sách tiểu hành tinh/414501–414600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
414501 2009 RK76 17/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
414502 2009 SE1 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
414503 2009 SX8 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414504 2009 SZ11 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414505 2009 SL12 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
414506 2009 SP14 18/09/2009 Bisei SG Center BATTeRS 2,2 km MPC · JPL
414507 2009 SF16 20/09/2009 Mayhill A. Lowe 3,1 km MPC · JPL
414508 2009 SF17 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
414509 2009 SZ20 24/09/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
414510 2009 SE27 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414511 2009 SK29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414512 2009 SH30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414513 2009 SJ30 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414514 2009 SU37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414515 2009 SB40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
414516 2009 SC40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
414517 2009 SY40 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
414518 2009 SU43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414519 2009 SU50 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414520 2009 SL53 17/09/2009 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
414521 2009 SU53 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414522 2009 SF54 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414523 2009 SR67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
414524 2009 SE71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
414525 2009 SM75 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414526 2009 SO78 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
414527 2009 SB82 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414528 2009 SV86 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414529 2009 SX96 19/09/2009 XuYi PMO NEO 2,9 km MPC · JPL
414530 2009 SV98 22/09/2009 Dauban F. Kugel 3,7 km MPC · JPL
414531 2009 SL99 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414532 2009 SM103 25/09/2009 Socorro LINEAR AMO 1,6 km MPC · JPL
414533 2009 SS114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414534 2009 SZ121 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414535 2009 SH131 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414536 2009 SK132 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414537 2009 SZ135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
414538 2009 SY144 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414539 2009 SJ151 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414540 2009 SZ153 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414541 2009 SX154 10/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414542 2009 SN156 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414543 2009 SO158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414544 2009 SW166 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414545 2009 SN168 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414546 2009 SR169 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414547 2009 SZ184 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
414548 2009 SU188 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414549 2009 SA191 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414550 2009 SL215 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
414551 2009 ST217 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
414552 2009 SD239 17/09/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
414553 2009 SP241 18/09/2009 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
414554 2009 SK259 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
414555 2009 SX262 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414556 2009 SC265 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
414557 2009 SJ274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414558 2009 SU274 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414559 2009 SQ281 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
414560 2009 SD296 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
414561 2009 SW299 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414562 2009 SU300 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414563 2009 SY300 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414564 2009 SM305 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
414565 2009 SV316 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
414566 2009 SM320 21/09/2009 Catalina CSS 18466| 2,8 km MPC · JPL
414567 2009 SA323 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
414568 2009 ST325 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
414569 2009 SB331 19/09/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
414570 2009 SW331 20/09/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
414571 2009 SZ332 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
414572 2009 SZ350 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414573 2009 SO354 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
414574 2009 SX355 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414575 2009 SN356 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
414576 2009 SE357 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
414577 2009 SO357 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
414578 2009 SF358 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
414579 2009 SG360 27/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
414580 2009 ST362 23/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
414581 2009 SY363 26/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
414582 2009 TB9 12/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
414583 2009 TK18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
414584 2009 TH42 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
414585 2009 UU18 23/10/2009 Tzec Maun F. Tozzi 5,0 km MPC · JPL
414586 2009 UV18 22/10/2009 Socorro LINEAR AMO 1000 m MPC · JPL
414587 2009 UP23 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
414588 2009 US27 21/10/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
414589 2009 UW29 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
414590 2009 UJ31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414591 2009 UO33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
414592 2009 UM39 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414593 2009 UM40 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
414594 2009 UM53 22/10/2009 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
414595 2009 UF57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
414596 2009 UE60 16/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
414597 2009 UY71 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
414598 2009 UZ81 07/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
414599 2009 UF89 26/10/2009 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,4 km MPC · JPL
414600 2009 UT89 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL