Danh sách tiểu hành tinh/413401–413500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413401 2004 RW346 13/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
413402 2004 SM3 13/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
413403 2004 TT2 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413404 2004 TZ32 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413405 2004 TC53 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413406 2004 TU81 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413407 2004 TK94 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413408 2004 TP139 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
413409 2004 TX149 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413410 2004 TR152 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
413411 2004 TR175 09/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413412 2004 TG177 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
413413 2004 TW187 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413414 2004 TT192 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413415 2004 TD212 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413416 2004 TL219 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413417 2004 TH235 08/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413418 2004 TA244 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413419 2004 TB253 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
413420 2004 TC342 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413421 2004 VA15 05/11/2004 Anderson Mesa LONEOS AMO 1,9 km MPC · JPL
413422 2004 VF40 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413423 2004 VW45 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413424 2004 WL 04/11/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
413425 2004 XC20 08/12/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
413426 2004 XT49 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413427 2004 XB81 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
413428 2004 XH146 14/12/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
413429 2004 XN147 12/12/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
413430 2004 XT160 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413431 2004 YB19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
413432 2004 YL19 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
413433 2004 YB22 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,3 km MPC · JPL
413434 2005 AB14 07/01/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
413435 2005 AW34 13/01/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
413436 2005 AB68 06/01/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
413437 2005 AP69 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 910 m MPC · JPL
413438 2005 BN 16/01/2005 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 620 m MPC · JPL
413439 2005 BH7 16/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413440 2005 BG16 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413441 2005 BT24 17/01/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
413442 2005 CJ22 01/02/2005 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
413443 2005 CX26 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
413444 2005 CC32 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413445 2005 CK44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
413446 2005 CP44 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
413447 2005 CA50 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
413448 2005 CD55 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
413449 2005 CS64 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
413450 2005 EO6 01/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413451 2005 EW27 03/03/2005 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
413452 2005 EE34 03/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413453 2005 EZ65 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
413454 2005 EF117 04/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
413455 2005 EY146 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
413456 2005 ER151 10/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413457 2005 EN153 08/03/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413458 2005 EN161 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
413459 2005 EH169 11/03/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
413460 2005 EB190 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
413461 2005 EX201 08/03/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
413462 2005 ER212 04/03/2005 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
413463 2005 EX256 29/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
413464 2005 EL260 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
413465 2005 EH299 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413466 2005 EA313 10/03/2005 Kitt Peak M. W. Buie 4,0 km MPC · JPL
413467 2005 GL31 04/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
413468 2005 GY41 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
413469 2005 GN75 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
413470 2005 GM110 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
413471 2005 GZ115 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413472 2005 GZ117 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413473 2005 GZ125 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
413474 2005 GW150 11/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
413475 2005 GP161 13/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
413476 2005 GS180 12/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413477 2005 GR182 01/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
413478 2005 JL2 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
413479 2005 JO22 07/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
413480 2005 JO28 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
413481 2005 JH84 18/03/2005 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
413482 2005 JU145 12/05/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
413483 2005 JB152 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
413484 2005 LQ28 09/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
413485 2005 ME30 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413486 2005 MW38 30/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
413487 2005 NG5 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
413488 2005 NU35 13/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413489 2005 NO40 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
413490 2005 NR67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
413491 2005 NK70 04/07/2005 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
413492 2005 OZ17 30/07/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
413493 2005 OA22 29/07/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413494 2005 PU11 04/08/2005 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
413495 2005 QZ3 24/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413496 2005 QQ5 06/08/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
413497 2005 QZ5 24/08/2005 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
413498 2005 QZ15 25/08/2005 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
413499 2005 QR35 25/08/2005 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
413500 2005 QS38 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,5 km MPC · JPL