Danh sách tiểu hành tinh/412601–412700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412601 2014 OX71 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412602 2014 OL72 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412603 2014 OW76 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
412604 2014 OT80 21/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412605 2014 OK89 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412606 2014 OG90 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412607 2014 OA93 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412608 2014 OS94 24/07/2010 WISE WISE 1,8 km MPC · JPL
412609 2014 OH95 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412610 2014 OO95 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412611 2014 OG96 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412612 2014 OE99 27/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412613 2014 OT99 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412614 2014 OA100 20/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 3,3 km MPC · JPL
412615 2014 OH100 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412616 2014 OG101 25/02/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
412617 2014 OP101 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412618 2014 OA102 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412619 2014 OM103 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412620 2014 OT103 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412621 2014 OW103 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
412622 2014 OY103 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412623 2014 OT109 27/06/2010 WISE WISE 1,9 km MPC · JPL
412624 2014 OX110 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412625 2014 OS111 25/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
412626 2014 OZ119 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412627 2014 OS130 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412628 2014 OQ136 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412629 2014 OO152 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412630 2014 OY167 19/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412631 2014 OG169 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412632 2014 OO169 16/01/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
412633 2014 OW169 25/12/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412634 2014 OU171 29/07/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
412635 2014 OU174 23/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412636 2014 OB175 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412637 2014 OA180 23/12/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
412638 2014 OL180 05/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412639 2014 OL181 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412640 2014 OY184 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412641 2014 OH185 14/12/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
412642 2014 OJ185 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
412643 2014 OH186 14/04/2007 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412644 2014 OY186 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412645 2014 OV187 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412646 2014 OC188 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412647 2014 OL188 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412648 2014 OC189 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412649 2014 OE189 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412650 2014 OQ189 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412651 2014 OW190 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412652 2014 OH191 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412653 2014 OK191 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
412654 2014 OO192 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412655 2014 OP192 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
412656 2014 OU192 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412657 2014 OC193 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412658 2014 OH193 14/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412659 2014 OD194 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412660 2014 OU194 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412661 2014 OA195 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412662 2014 OC195 10/08/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
412663 2014 OP195 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412664 2014 OH196 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412665 2014 OQ196 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412666 2014 OT196 04/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412667 2014 OY196 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412668 2014 OK197 13/02/2010 WISE WISE 5,5 km MPC · JPL
412669 2014 OF198 26/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412670 2014 OJ198 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412671 2014 OM198 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412672 2014 OU200 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412673 2014 OG202 15/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412674 2014 OW206 09/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412675 2014 OB207 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412676 2014 OW211 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412677 2014 OM214 07/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412678 2014 OX216 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412679 2014 OO222 02/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
412680 2014 OL226 02/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412681 2014 OB227 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412682 2014 OY230 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
412683 2014 OK231 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412684 2014 OT231 06/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
412685 2014 OV232 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412686 2014 OP234 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412687 2014 OW234 13/08/2007 XuYi PMO NEO 900 m MPC · JPL
412688 2014 OT240 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412689 2014 OF251 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
412690 2014 OC256 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412691 2014 OU256 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412692 2014 OF257 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,4 km MPC · JPL
412693 2014 OL258 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412694 2014 OS258 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412695 2014 OQ259 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412696 2014 OF274 06/04/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412697 2014 OW276 31/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412698 2014 OB277 20/01/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412699 2014 OE277 10/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
412700 2014 OL277 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL