Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/411601–411700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411601 2011 FE154 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411602 2011 GY45 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411603 2011 GT59 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411604 2011 GD75 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411605 2011 GA77 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411606 2011 GP86 28/02/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
411607 2011 HZ85 29/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411608 2011 JU24 08/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411609 2011 JF27 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
411610 2011 OM59 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411611 2011 QF14 22/08/2011 La Sagra Mallorca Obs. 360 m MPC · JPL
411612 2011 QE31 15/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
411613 2011 SZ84 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411614 2011 SU105 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
411615 2011 SN141 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
411616 2011 SK142 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411617 2011 SN183 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
411618 2011 SB188 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411619 2011 UA8 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 390 m MPC · JPL
411620 2011 UJ27 16/03/2010 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411621 2011 UZ29 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
411622 2011 UE37 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411623 2011 UM38 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
411624 2011 UQ56 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411625 2011 US61 17/11/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
411626 2011 UW72 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
411627 2011 UV79 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411628 2011 UW89 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411629 2011 UW113 04/05/2010 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
411630 2011 UW134 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
411631 2011 UD156 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411632 2011 UY162 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
411633 2011 UJ187 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411634 2011 UM202 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
411635 2011 UQ231 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411636 2011 UZ245 26/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411637 2011 UO246 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411638 2011 UH247 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411639 2011 UW261 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
411640 2011 UY268 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411641 2011 UB269 19/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411642 2011 UE279 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
411643 2011 UW292 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411644 2011 UP296 07/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
411645 2011 UH311 31/03/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
411646 2011 UX321 31/10/2011 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
411647 2011 US347 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411648 2011 US349 17/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
411649 2011 US351 20/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411650 2011 UW358 22/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411651 2011 UU359 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411652 2011 VX11 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411653 2011 VC14 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
411654 2011 VG20 12/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411655 2011 WW4 01/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
411656 2011 WR8 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
411657 2011 WG15 04/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
411658 2011 WD19 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411659 2011 WL19 17/11/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
411660 2011 WE21 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411661 2011 WM29 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411662 2011 WJ48 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411663 2011 WC59 22/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
411664 2011 WJ61 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
411665 2011 WL63 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411666 2011 WC67 17/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
411667 2011 WZ68 24/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
411668 2011 WQ71 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411669 2011 WA80 30/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411670 2011 WR86 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
411671 2011 WZ97 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
411672 2011 WR102 10/08/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
411673 2011 WQ105 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
411674 2011 WP112 28/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
411675 2011 WG116 15/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
411676 2011 WS120 18/01/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
411677 2011 WZ134 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
411678 2011 WK137 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411679 2011 YT1 19/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411680 2011 YK8 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411681 2011 YJ11 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411682 2011 YT16 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411683 2011 YC17 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
411684 2011 YQ23 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411685 2011 YO25 24/12/2011 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
411686 2011 YW25 04/04/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411687 2011 YZ25 25/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
411688 2011 YT31 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
411689 2011 YW33 02/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411690 2011 YN35 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411691 2011 YG37 26/12/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411692 2011 YV40 18/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411693 2011 YD41 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
411694 2011 YS41 06/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411695 2011 YB49 19/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411696 2011 YR50 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
411697 2011 YH51 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411698 2011 YM53 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411699 2011 YM57 03/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411700 2011 YV57 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL