Danh sách tiểu hành tinh/411501–411600

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411501 2011 AN73 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411502 2011 AV76 07/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411503 2011 AK77 10/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411504 2011 AK78 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411505 2011 BU6 11/12/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
411506 2011 BY8 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411507 2011 BT10 16/12/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
411508 2011 BT13 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411509 2011 BG15 18/01/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
411510 2011 BR18 15/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411511 2011 BN22 09/11/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411512 2011 BX26 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411513 2011 BA33 16/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411514 2011 BZ36 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411515 2011 BA38 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
411516 2011 BL38 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411517 2011 BT42 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411518 2011 BS47 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
411519 2011 BA49 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411520 2011 BF51 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
411521 2011 BZ55 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411522 2011 BJ56 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
411523 2011 BR78 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411524 2011 BZ80 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411525 2011 BV81 17/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411526 2011 BY81 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
411527 2011 BZ82 25/11/2005 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
411528 2011 BF89 24/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411529 2011 BD92 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
411530 2011 BX93 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
411531 2011 BD96 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
411532 2011 BK101 25/01/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
411533 2011 BX102 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411534 2011 BM107 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411535 2011 BQ114 02/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
411536 2011 BS114 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 31811| 3,1 km MPC · JPL
411537 2011 BF115 05/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
411538 2011 BR116 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411539 2011 BW119 01/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
411540 2011 BK122 27/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
411541 2011 BM124 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411542 2011 BQ136 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
411543 2011 BK143 08/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
411544 2011 CW1 30/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411545 2011 CD5 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411546 2011 CQ6 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411547 2011 CX13 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
411548 2011 CE15 14/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411549 2011 CV30 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411550 2011 CB43 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411551 2011 CF44 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411552 2011 CE47 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 18466| 3,5 km MPC · JPL
411553 2011 CD51 14/03/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
411554 2011 CX58 01/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411555 2011 CA60 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411556 2011 CA64 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
411557 2011 CC70 01/12/2010 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
411558 2011 CF74 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411559 2011 CH75 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411560 2011 CK76 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
411561 2011 CV78 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
411562 2011 CN79 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411563 2011 CJ87 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411564 2011 CG101 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
411565 2011 CR105 18/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411566 2011 CE109 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
411567 2011 CV110 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411568 2011 DA22 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
411569 2011 DD48 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411570 2011 DM48 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411571 2011 DS49 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
411572 2011 DE50 01/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
411573 2011 DG50 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411574 2011 DH51 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
411575 2011 ED7 28/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
411576 2011 EU8 15/10/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
411577 2011 EG11 24/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
411578 2011 ED16 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
411579 2011 EM17 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411580 2011 EO19 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
411581 2011 EP21 12/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
411582 2011 EO26 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
411583 2011 EN36 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
411584 2011 ES41 24/10/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
411585 2011 EF50 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
411586 2011 ED58 08/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
411587 2011 EY58 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
411588 2011 EJ63 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
411589 2011 EE71 23/11/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411590 2011 EY73 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
411591 2011 EQ76 15/01/2005 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
411592 2011 ED77 11/02/2010 WISE WISE 5,4 km MPC · JPL
411593 2011 FU 02/10/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
411594 2011 FQ4 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
411595 2011 FA15 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
411596 2011 FM62 21/12/2004 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
411597 2011 FU73 02/03/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
411598 2011 FU94 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
411599 2011 FA127 31/01/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
411600 2011 FK130 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL