Danh sách tiểu hành tinh/412401–412500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412401 2014 BX37 13/09/2007 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
412402 2014 BF39 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412403 2014 BE47 05/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412404 2014 BG57 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412405 2014 BQ62 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412406 2014 CU17 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412407 2014 CY17 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412408 2014 CD18 12/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412409 2014 CN18 08/03/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
412410 2014 CV22 19/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412411 2014 CW22 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412412 2014 DT6 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412413 2014 DE21 20/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412414 2014 DB24 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
412415 2014 DH60 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
412416 2014 DU68 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412417 2014 DV82 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412418 2014 DF84 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412419 2014 DZ94 06/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412420 2014 DV97 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412421 2014 DD118 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412422 2014 DJ130 02/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412423 2014 DU130 30/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412424 2014 DK139 30/04/1997 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412425 2014 DF142 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
412426 2014 EV1 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412427 2014 EA2 09/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412428 2014 EN4 23/08/2008 Siding Spring SSS 2,6 km MPC · JPL
412429 2014 EQ4 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412430 2014 EU11 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412431 2014 EF17 11/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412432 2014 EG31 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,7 km MPC · JPL
412433 2014 EY37 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
412434 2014 EP47 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412435 2014 EV47 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412436 2014 EG50 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
412437 2014 FW21 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412438 2014 FB25 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
412439 2014 FT34 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412440 2014 FM35 11/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412441 2014 FF37 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412442 2014 FU40 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412443 2014 FV46 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
412444 2014 FU49 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412445 2014 FG56 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
412446 2014 FQ62 11/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412447 2014 GO4 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412448 2014 GY4 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412449 2014 GH5 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412450 2014 GS14 27/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
412451 2014 GG15 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412452 2014 GU31 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412453 2014 GR36 07/10/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
412454 2014 GV36 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412455 2014 GF39 16/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412456 2014 GO39 30/04/2003 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
412457 2014 GN42 04/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
412458 2014 GU46 05/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
412459 2014 GE48 17/12/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
412460 2014 HC1 19/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412461 2014 HG1 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
412462 2014 HD6 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
412463 2014 HG6 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
412464 2014 HH6 01/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412465 2014 HR6 26/08/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412466 2014 HX6 15/04/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
412467 2014 HU16 20/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412468 2014 HR22 13/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
412469 2014 HE25 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412470 2014 HR25 20/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412471 2014 HN33 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412472 2014 HE52 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412473 2014 HC93 27/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412474 2014 HN124 01/03/2011 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
412475 2014 HL130 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412476 2014 HC133 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412477 2014 HR147 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
412478 2014 HX157 07/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412479 2014 HX180 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
412480 2014 HP194 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412481 2014 HQ194 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
412482 2014 HU194 10/03/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
412483 2014 HK195 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412484 2014 JP 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412485 2014 JW2 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412486 2014 JL4 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
412487 2014 JB6 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412488 2014 JE16 09/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412489 2014 JV16 06/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412490 2014 JZ18 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412491 2014 JW19 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412492 2014 JV20 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412493 2014 JV26 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412494 2014 JE33 03/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412495 2014 JN60 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412496 2014 JN70 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412497 2014 JL77 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412498 2014 KJ7 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412499 2014 KC26 27/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412500 2014 KR27 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL