Danh sách tiểu hành tinh/412201–412300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412201 2013 GQ104 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
412202 2013 GE105 09/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412203 2013 GH106 04/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
412204 2013 GJ106 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
412205 2013 GU107 26/05/2009 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
412206 2013 GV107 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
412207 2013 GP108 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
412208 2013 GJ110 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
412209 2013 GP110 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412210 2013 GD111 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412211 2013 GM112 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412212 2013 GU112 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412213 2013 GD113 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412214 2013 GK113 10/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412215 2013 GD114 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
412216 2013 GJ114 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412217 2013 GL114 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412218 2013 GM114 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412219 2013 GP115 18/05/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
412220 2013 GL116 10/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
412221 2013 GT121 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 650 m MPC · JPL
412222 2013 GE125 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
412223 2013 GB128 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
412224 2013 GR134 03/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
412225 2013 GZ135 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412226 2013 GB136 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412227 2013 HC1 11/12/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
412228 2013 HH3 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
412229 2013 HY3 07/04/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
412230 2013 HA5 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
412231 2013 HM9 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412232 2013 HV12 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412233 2013 HY12 24/03/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
412234 2013 HT13 30/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412235 2013 HQ15 02/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
412236 2013 HA17 01/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412237 2013 HO19 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412238 2013 HZ19 29/05/2009 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
412239 2013 HS20 17/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412240 2013 HU21 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412241 2013 HY23 15/11/2006 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
412242 2013 HE24 01/08/2005 Siding Spring SSS 2,3 km MPC · JPL
412243 2013 HA27 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412244 2013 HC27 02/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412245 2013 HG27 03/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412246 2013 HF28 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412247 2013 HL31 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
412248 2013 HT31 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
412249 2013 HF33 21/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412250 2013 HF35 08/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412251 2013 HP41 13/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412252 2013 HJ46 28/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
412253 2013 HX51 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412254 2013 HY57 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412255 2013 HZ58 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412256 2013 HK82 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412257 2013 HZ84 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412258 2013 HC103 15/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412259 2013 HF103 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412260 2013 HK103 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412261 2013 HB107 27/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
412262 2013 HY107 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
412263 2013 HA110 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
412264 2013 HL112 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
412265 2013 HY113 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412266 2013 HT119 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412267 2013 HV128 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412268 2013 HG133 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412269 2013 JN1 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
412270 2013 JL2 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
412271 2013 JQ3 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
412272 2013 JU3 13/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
412273 2013 JY4 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412274 2013 JT5 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412275 2013 JF6 09/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
412276 2013 JK6 04/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412277 2013 JL6 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412278 2013 JS8 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
412279 2013 JN10 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412280 2013 JL11 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
412281 2013 JP11 07/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412282 2013 JH13 24/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
412283 2013 JF14 29/01/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412284 2013 JW15 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412285 2013 JT18 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
412286 2013 JZ20 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
412287 2013 JN21 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412288 2013 JW22 28/02/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
412289 2013 JC24 28/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412290 2013 JD28 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412291 2013 JD30 07/04/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412292 2013 JR35 16/05/2004 Siding Spring SSS 2,0 km MPC · JPL
412293 2013 JW36 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
412294 2013 JP39 02/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412295 2013 JV39 06/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412296 2013 JS40 15/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
412297 2013 JY42 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
412298 2013 JC43 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412299 2013 JT44 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
412300 2013 JJ46 25/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL