Danh sách tiểu hành tinh/413201–413300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
413201 2003 AB79 10/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
413202 2003 AB82 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
413203 2003 AM82 13/01/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
413204 2003 BA14 11/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
413205 2003 BN54 27/01/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
413206 2003 BS64 30/01/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
413207 2003 BW70 31/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
413208 2003 BR83 31/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
413209 2003 FF35 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413210 2003 FD93 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
413211 2003 GD28 07/04/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413212 2003 GX35 05/04/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
413213 2003 GC45 08/04/2003 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
413214 2003 HY6 24/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413215 2003 JB1 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
413216 2003 MA 16/06/2003 Anderson Mesa LONEOS 590 m MPC · JPL
413217 2003 PW3 02/08/2003 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
413218 2003 QU41 22/08/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
413219 2003 QV72 24/08/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
413220 2003 QY81 23/08/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413221 2003 QM87 25/08/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
413222 2003 QM95 30/08/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
413223 2003 RT3 01/09/2003 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
413224 2003 RF9 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
413225 2003 RD10 02/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,4 km MPC · JPL
413226 2003 RC24 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
413227 2003 SP22 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
413228 2003 SM25 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413229 2003 SE63 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413230 2003 SB76 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413231 2003 SS89 18/09/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413232 2003 SX118 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413233 Várkonyiágnes 2003 SB129 26/09/2003 Piszkéstető K. Sárneczky, B. Sipőcz 750 m MPC · JPL
413234 2003 SF136 19/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 710 m MPC · JPL
413235 2003 SW149 17/09/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413236 2003 SQ154 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
413237 2003 SQ160 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413238 2003 SM176 18/09/2003 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
413239 2003 SA200 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
413240 2003 SE204 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
413241 2003 SD210 26/09/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
413242 2003 SU213 26/09/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL
413243 2003 SC215 26/09/2003 Prescott P. G. Comba 2,8 km MPC · JPL
413244 2003 SE218 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413245 2003 SA219 19/09/2003 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
413246 2003 SO268 29/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413247 2003 SY273 28/09/2003 Socorro LINEAR 600 m MPC · JPL
413248 2003 SX299 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413249 2003 SS311 29/09/2003 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
413250 2003 SW318 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
413251 2003 SJ319 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
413252 2003 SM322 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
413253 2003 SU325 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413254 2003 SM328 21/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
413255 2003 SJ393 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 980 m MPC · JPL
413256 2003 SL400 26/09/2003 Apache Point SDSS 3,1 km MPC · JPL
413257 2003 SH428 17/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413258 2003 SR431 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
413259 2003 SO433 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
413260 2003 TL4 13/10/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
413261 2003 TJ17 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
413262 2003 TS21 01/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 750 m MPC · JPL
413263 2003 TM24 22/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
413264 2003 TY34 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
413265 2003 TK36 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413266 2003 TS41 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413267 2003 TA45 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
413268 2003 TY47 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
413269 2003 TF54 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
413270 2003 UR3 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413271 2003 UK15 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
413272 2003 UY18 20/10/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
413273 2003 UM36 16/10/2003 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
413274 2003 UY47 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
413275 2003 UU57 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
413276 2003 UV57 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
413277 2003 UP58 16/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413278 2003 UM65 16/10/2003 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
413279 2003 UG70 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
413280 2003 UX78 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
413281 2003 UL80 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
413282 2003 UO89 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
413283 2003 UX108 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
413284 2003 UG110 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
413285 2003 UB113 15/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
413286 2003 UN115 02/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
413287 2003 UE128 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
413288 2003 UL132 19/10/2003 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
413289 2003 US155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
413290 2003 UX161 21/10/2003 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
413291 2003 UO164 28/09/2003 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
413292 2003 UT170 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
413293 2003 UR176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
413294 2003 UJ177 21/10/2003 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
413295 2003 UN178 21/10/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
413296 2003 UZ178 21/10/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
413297 2003 UL184 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
413298 2003 UE195 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
413299 2003 UV205 22/10/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
413300 2003 UV206 22/10/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL