Danh sách tiểu hành tinh/412301–412400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
412301 2013 JE47 22/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412302 2013 JL48 31/08/2009 Siding Spring SSS 3,1 km MPC · JPL
412303 2013 JX48 18/07/2006 Siding Spring SSS 1,7 km MPC · JPL
412304 2013 JN49 25/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412305 2013 JU49 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412306 2013 JB51 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
412307 2013 JX52 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
412308 2013 JV55 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412309 2013 JK57 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
412310 2013 JF58 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
412311 2013 JR58 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412312 2013 JJ61 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
412313 2013 JT61 16/09/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
412314 2013 JW61 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
412315 2013 JD62 02/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412316 2013 JG62 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412317 2013 JK62 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412318 2013 JO62 16/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412319 2013 JT63 28/05/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
412320 2013 KE 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
412321 2013 KF2 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
412322 2013 KK4 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
412323 2013 KN5 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
412324 2013 KD6 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
412325 2013 KE6 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412326 2013 KT8 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412327 2013 KO11 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412328 2013 KH13 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
412329 2013 KT13 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412330 2013 KX13 01/06/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
412331 2013 KM14 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
412332 2013 KR17 22/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
412333 2013 KE18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412334 2013 KF18 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412335 2013 KH18 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412336 2013 LH 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412337 2013 LS1 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
412338 2013 LQ2 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
412339 2013 LP3 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
412340 2013 LV3 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
412341 2013 LX3 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
412342 2013 LB5 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412343 2013 LL5 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
412344 2013 LZ7 03/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
412345 2013 LL8 14/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412346 2013 LN8 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
412347 2013 LR8 25/09/2005 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
412348 2013 LV9 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
412349 2013 LD10 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412350 2013 LF11 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412351 2013 LO11 18/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412352 2013 LH14 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412353 2013 LF15 19/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
412354 2013 LP15 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
412355 2013 LT15 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412356 2013 LV15 12/05/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
412357 2013 LV19 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
412358 2013 LF20 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
412359 2013 LN20 27/04/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
412360 2013 LZ20 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412361 2013 LH21 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
412362 2013 LT23 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412363 2013 LH26 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
412364 2013 LO26 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
412365 2013 LQ29 30/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
412366 2013 MZ1 15/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
412367 2013 MF6 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
412368 2013 MZ10 14/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
412369 2013 MK11 13/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412370 2013 NY6 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
412371 2013 NC13 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
412372 2013 NO19 01/04/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412373 2013 ND21 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
412374 2013 NY21 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
412375 2013 OO 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
412376 2013 OP10 03/10/1997 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
412377 2013 OD11 28/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
412378 2013 PA26 22/12/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
412379 2013 PL33 27/10/2008 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
412380 2013 PD43 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,8 km MPC · JPL
412381 2013 PN58 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
412382 2013 PJ62 03/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
412383 2013 PB69 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
412384 2013 QK22 28/01/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
412385 2013 QE47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
412386 2013 QK56 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
412387 2013 QB59 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
412388 2013 QR76 13/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
412389 2013 QG82 13/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
412390 2013 RG57 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
412391 2013 RM78 04/05/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
412392 2013 RV85 22/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
412393 2013 SS58 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
412394 2013 TZ46 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
412395 2013 TX127 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
412396 2013 TO155 06/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
412397 2014 AJ42 16/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
412398 2014 BG23 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
412399 2014 BL29 24/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
412400 2014 BO37 02/02/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL