Danh sách tiểu hành tinh/411201–411300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
411201 2010 LJ14 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch AMO 660 m MPC · JPL
411202 2010 LU17 03/06/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
411203 2010 LL35 05/06/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
411204 2010 LZ51 08/06/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
411205 2010 LV79 11/06/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
411206 2010 LL110 07/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411207 2010 LN110 11/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411208 2010 MM97 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
411209 2010 MO97 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411210 2010 NZ6 07/07/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411211 2010 NU14 01/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
411212 2010 NV22 06/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
411213 2010 NU25 01/08/1997 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
411214 2010 NC63 11/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
411215 2010 NP68 14/07/2010 WISE WISE 1,5 km MPC · JPL
411216 2010 NM69 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
411217 2010 ND87 18/11/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
411218 2010 NS103 12/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
411219 2010 OE14 17/07/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
411220 2010 OO19 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
411221 2010 OV28 19/07/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
411222 2010 OV37 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
411223 2010 OO49 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
411224 2010 OL74 30/10/2006 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
411225 2010 OZ86 28/01/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
411226 2010 OO106 20/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
411227 2010 OV108 29/07/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
411228 2010 PW1 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411229 2010 PD49 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
411230 2010 PB52 18/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
411231 2010 PG57 03/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
411232 2010 PX61 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411233 2010 PH62 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
411234 2010 PH65 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
411235 2010 PX73 10/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
411236 2010 PP75 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411237 2010 PE80 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411238 2010 QK2 03/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411239 2010 QK6 20/08/2010 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
411240 2010 RG9 20/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
411241 2010 RF23 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
411242 2010 RF39 21/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411243 2010 RY40 03/09/2010 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 980 m MPC · JPL
411244 2010 RB62 06/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411245 2010 RZ68 21/07/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411246 2010 RM73 14/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL
411247 2010 RP75 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
411248 2010 RL80 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411249 2010 RY82 30/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411250 2010 RB86 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
411251 2010 RO90 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411252 2010 RX92 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411253 2010 RU104 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 920 m MPC · JPL
411254 2010 RF109 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411255 2010 RW110 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411256 2010 RU118 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411257 2010 RA120 05/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411258 2010 RS120 11/09/2010 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
411259 2010 RQ122 03/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411260 2010 RQ123 10/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
411261 2010 RJ124 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411262 2010 RD125 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
411263 2010 RV126 12/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411264 2010 RZ127 14/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411265 2010 RP139 13/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411266 2010 RW139 30/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
411267 2010 RS144 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411268 2010 RW148 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
411269 2010 RJ153 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
411270 2010 RR155 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411271 2010 RF158 28/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
411272 2010 RM160 16/09/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
411273 2010 RB175 09/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
411274 2010 RW176 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
411275 2010 SK2 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
411276 2010 ST2 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411277 2010 SN6 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411278 2010 SL10 06/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
411279 2010 SK11 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411280 2010 SL13 19/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
411281 2010 SY29 13/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
411282 2010 SP30 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
411283 2010 SZ32 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
411284 2010 SG36 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
411285 2010 TM1 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
411286 2010 TF6 17/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411287 2010 TE12 16/09/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
411288 2010 TH13 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
411289 2010 TR14 12/07/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
411290 2010 TJ15 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
411291 2010 TP17 03/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
411292 2010 TS37 10/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
411293 2010 TU55 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411294 2010 TT69 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
411295 2010 TF76 01/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
411296 2010 TH79 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411297 2010 TH80 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
411298 2010 TV83 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
411299 2010 TD88 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
411300 2010 TT92 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL