Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/410601–410700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410601 2008 HC54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410602 2008 HS59 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410603 2008 HY66 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410604 2008 JU17 04/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410605 2008 JF24 08/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
410606 2008 JK31 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410607 2008 JZ37 01/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410608 2008 KH25 14/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410609 2008 LG 01/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410610 2008 LK13 07/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410611 2008 MM 24/06/2008 Siding Spring SSS 5,0 km MPC · JPL
410612 2008 MV4 29/06/2008 Bergisch Gladbac W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
410613 2008 NJ2 01/07/2008 Antares ARO 3,9 km MPC · JPL
410614 2008 OL11 31/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 2,7 km MPC · JPL
410615 2008 OT13 29/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
410616 2008 OG23 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
410617 2008 PN3 04/08/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 4,6 km MPC · JPL
410618 2008 PP5 01/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,8 km MPC · JPL
410619 Fabry 2008 PL6 02/08/2008 Eygalayes Obs. P. Sogorb 3,5 km MPC · JPL
410620 2008 PG11 07/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 3,9 km MPC · JPL
410621 2008 PV21 02/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
410622 2008 QF 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 180 m MPC · JPL
410623 2008 QX23 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410624 2008 QF34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,7 km MPC · JPL
410625 2008 QK36 20/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410626 2008 QV47 23/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410627 2008 RG1 04/09/2008 Socorro LINEAR 260 m MPC · JPL
410628 2008 RS3 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410629 2008 RQ12 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410630 2008 RD19 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
410631 2008 RA20 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410632 2008 RA30 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410633 2008 RR33 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410634 2008 RN37 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410635 2008 RP46 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
410636 2008 RY51 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410637 2008 RU67 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
410638 2008 RQ71 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
410639 2008 RZ74 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
410640 2008 RC87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
410641 2008 RX91 06/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410642 2008 RR106 07/09/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
410643 2008 RN111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
410644 2008 RK119 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410645 2008 RW131 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
410646 2008 RG137 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
410647 2008 RE138 06/09/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
410648 2008 RA145 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410649 2008 SO 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 250 m MPC · JPL
410650 2008 SQ1 23/09/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
410651 2008 SX19 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410652 2008 SG27 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410653 2008 ST31 20/09/2008 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
410654 2008 SW44 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
410655 2008 SC57 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
410656 2008 SW66 21/09/2008 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
410657 2008 SF83 27/09/2008 Modra Modra Obs. 3,1 km MPC · JPL
410658 2008 SH137 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
410659 2008 SJ150 28/09/2008 Bastia Bastia Obs. 2,7 km MPC · JPL
410660 2008 ST150 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
410661 2008 SE151 28/09/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
410662 2008 SD152 29/09/2008 Hibiscus N. Teamo 3,1 km MPC · JPL
410663 2008 SC157 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
410664 2008 SJ158 24/09/2008 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
410665 2008 SG161 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
410666 2008 SY173 22/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
410667 2008 SG193 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410668 2008 SC202 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410669 2008 ST219 30/09/2008 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
410670 2008 SF267 22/09/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
410671 2008 SU301 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410672 2008 TC97 06/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410673 2008 UT23 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410674 2008 UY55 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410675 2008 UZ66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
410676 2008 UA75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410677 2008 UM169 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
410678 2008 UC205 24/10/2008 Siding Spring SSS 7,1 km MPC · JPL
410679 2008 US288 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
410680 2008 UW360 24/10/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
410681 2008 UX366 24/10/2008 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
410682 2008 VJ21 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410683 2008 VA56 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
410684 2008 WR45 05/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410685 2008 WA59 22/11/2008 Sandlot G. Hug 620 m MPC · JPL
410686 2008 WU81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
410687 2008 WR128 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410688 2008 WF141 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410689 2008 XK18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410690 2008 XT32 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410691 2008 XP41 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410692 2008 XM48 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410693 2008 XO49 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410694 2008 YE17 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410695 2008 YV18 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410696 2008 YA80 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410697 2008 YZ84 08/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410698 2008 YO103 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410699 2008 YB128 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410700 2008 YJ157 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL