Danh sách tiểu hành tinh/410701–410800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410701 2008 YQ159 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410702 2008 YH162 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
410703 2009 AN12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410704 2009 AJ28 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410705 2009 AE33 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410706 2009 AD34 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410707 2009 AM40 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410708 2009 AA44 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410709 2009 BQ10 21/01/2009 Sierra Stars F. Tozzi 1,7 km MPC · JPL
410710 2009 BQ24 17/01/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
410711 2009 BR26 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410712 2009 BO30 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410713 2009 BC39 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
410714 2009 BV41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410715 2009 BQ44 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410716 2009 BO56 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410717 2009 BV57 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410718 2009 BN66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
410719 2009 BJ67 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
410720 2009 BC70 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410721 2009 BR79 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410722 2009 BO80 31/01/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
410723 2009 BU94 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
410724 2009 BW100 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410725 2009 BV106 03/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410726 2009 BO108 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410727 2009 BT109 20/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410728 2009 BO184 18/01/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
410729 2009 BQ184 18/01/2009 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
410730 2009 BP186 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410731 2009 CO24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410732 2009 CF25 19/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
410733 2009 CY26 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410734 2009 CQ27 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410735 2009 CR29 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410736 2009 CX31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410737 2009 CZ32 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410738 2009 CM40 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410739 2009 CN49 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410740 2009 CM52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 480 m MPC · JPL
410741 2009 CQ53 23/01/2009 XuYi PMO NEO 860 m MPC · JPL
410742 2009 CJ55 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
410743 2009 CX55 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410744 2009 CR63 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
410745 2009 DA9 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410746 2009 DM17 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
410747 2009 DU20 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
410748 2009 DP22 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
410749 2009 DX23 20/02/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
410750 2009 DO36 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
410751 2009 DK47 26/02/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 900 m MPC · JPL
410752 2009 DQ47 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410753 2009 DH52 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410754 2009 DM55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
410755 2009 DZ57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
410756 2009 DW61 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410757 2009 DV71 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410758 2009 DM72 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410759 2009 DC77 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
410760 2009 DP80 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410761 2009 DV96 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410762 2009 DC105 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410763 2009 DK118 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410764 2009 DC120 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410765 2009 DH122 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410766 2009 DR130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410767 2009 DL137 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410768 2009 DL139 27/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
410769 2009 EG 01/03/2009 Tzec Maun F. Tozzi 2,1 km MPC · JPL
410770 2009 ER1 02/03/2009 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,0 km MPC · JPL
410771 2009 EL2 01/03/2009 Great Shefford P. Birtwhistle 900 m MPC · JPL
410772 2009 ER5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410773 2009 EH10 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
410774 2009 EK17 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410775 2009 EG19 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410776 2009 EP21 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
410777 2009 FD 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 470 m MPC · JPL
410778 2009 FG19 21/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey APO 1,5 km MPC · JPL
410779 2009 FD23 20/03/2009 Bergisch Gladbac W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
410780 2009 FT26 17/03/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
410781 2009 FY30 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 870 m MPC · JPL
410782 2009 FS31 20/03/2009 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
410783 2009 FL44 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
410784 2009 FW47 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410785 2009 FV54 30/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410786 2009 FM67 19/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
410787 2009 FP68 21/03/2009 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
410788 2009 FT73 27/03/2009 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
410789 2009 HT22 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410790 2009 HE23 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410791 2009 HK24 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410792 2009 HM30 18/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
410793 2009 HS31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410794 2009 HY31 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410795 2009 HK32 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410796 2009 HN35 21/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410797 2009 HH44 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410798 2009 HW64 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
410799 2009 HT74 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410800 2009 HH79 26/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL