Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/409701–409800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409701 2006 BM98 24/01/2006 Saint-Sulpice B. Christophe 3,2 km MPC · JPL
409702 2006 BX107 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409703 2006 BP109 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409704 2006 BR111 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409705 2006 BS121 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
409706 2006 BN128 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
409707 2006 BO131 06/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
409708 2006 BN144 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
409709 2006 BR144 23/01/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
409710 2006 BR163 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409711 2006 BU167 26/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
409712 2006 BB174 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
409713 2006 BS176 27/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409714 2006 BN178 10/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
409715 2006 BW195 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409716 2006 BP204 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409717 2006 BG205 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409718 2006 BV225 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
409719 2006 BP254 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409720 2006 BK255 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
409721 2006 BX262 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
409722 2006 BM263 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409723 2006 BO277 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409724 2006 BP280 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409725 2006 BQ280 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409726 2006 BV280 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409727 2006 BM283 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
409728 2006 CZ18 01/02/2006 Catalina CSS 5,2 km MPC · JPL
409729 2006 CG22 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409730 2006 CH24 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409731 2006 CQ26 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
409732 2006 CM27 24/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409733 2006 CY39 02/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409734 2006 CS45 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409735 2006 CE46 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409736 2006 CB53 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409737 2006 CC53 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409738 2006 CD56 04/02/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
409739 2006 DC16 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409740 2006 DS18 01/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409741 2006 DD22 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409742 2006 DZ23 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409743 2006 DP25 26/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409744 2006 DW28 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
409745 2006 DB35 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409746 2006 DL44 20/02/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409747 2006 DO57 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409748 2006 DS58 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409749 2006 DL61 24/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409750 2006 DD62 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
409751 2006 DH62 28/01/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409752 2006 DM64 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409753 2006 DV74 04/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409754 2006 DN78 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
409755 2006 DW85 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409756 2006 DS86 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
409757 2006 DJ90 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409758 2006 DD93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409759 2006 DT93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409760 2006 DV93 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409761 2006 DO95 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
409762 2006 DA100 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409763 2006 DH100 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409764 2006 DO101 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409765 2006 DE141 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409766 2006 DJ142 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409767 2006 DB151 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409768 2006 DV160 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409769 2006 DE161 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409770 2006 DB175 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409771 2006 DC182 27/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
409772 2006 DJ189 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409773 2006 DZ209 20/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409774 2006 ED5 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409775 2006 EU10 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409776 2006 EX26 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409777 2006 EN30 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409778 2006 EF37 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409779 2006 EC41 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
409780 2006 EA42 04/03/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
409781 2006 EL42 04/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409782 2006 EL57 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409783 2006 EQ62 05/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409784 2006 FP3 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409785 2006 FH7 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409786 2006 FU11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409787 2006 FE18 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409788 2006 FP29 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
409789 2006 FL32 25/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
409790 2006 FR53 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
409791 2006 FT54 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409792 2006 FW54 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409793 2006 FG55 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
409794 2006 GO14 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409795 2006 GM25 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
409796 2006 GV34 07/04/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
409797 2006 GC36 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
409798 2006 GU50 02/04/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
409799 2006 HQ28 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409800 2006 HP29 23/04/2006 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL