Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/410801–410900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410801 2009 HT94 28/04/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 860 m MPC · JPL
410802 2009 HV106 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
410803 2009 JP3 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410804 2009 JZ4 03/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410805 2009 KW1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410806 2009 KX1 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410807 2009 KU4 17/05/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
410808 2009 KA7 13/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410809 2009 KC14 17/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
410810 2009 KF16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410811 2009 KQ22 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410812 2009 KW22 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410813 2009 KN23 27/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410814 2009 KY23 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410815 2009 KS28 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410816 2009 LT5 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410817 2009 MN 19/06/2009 Wrightwood J. W. Young 3,5 km MPC · JPL
410818 2009 MZ9 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
410819 2009 NF2 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410820 2009 OH5 25/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,1 km MPC · JPL
410821 2009 OL6 26/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,4 km MPC · JPL
410822 2009 OH11 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410823 2009 OC13 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410824 2009 OJ20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,9 km MPC · JPL
410825 2009 OL20 29/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 3,2 km MPC · JPL
410826 2009 PE4 14/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,8 km MPC · JPL
410827 2009 PK7 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
410828 2009 PK11 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 13314| 1,9 km MPC · JPL
410829 2009 PM14 15/08/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
410830 2009 PT18 01/08/2009 Siding Spring SSS 3,4 km MPC · JPL
410831 2009 QF4 17/08/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
410832 2009 QO8 18/08/2009 Siding Spring SSS 540 m MPC · JPL
410833 2009 QL9 17/08/2009 Hibiscus N. Teamo 2,3 km MPC · JPL
410834 2009 QB23 21/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 650 m MPC · JPL
410835 Neszmerak 2009 QF26 20/08/2009 Gaisberg R. Gierlinger 2,2 km MPC · JPL
410836 2009 QN28 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410837 2009 QS31 23/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410838 2009 QW31 24/09/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
410839 2009 QM53 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410840 2009 QA56 31/08/2009 Siding Spring SSS 2,5 km MPC · JPL
410841 2009 QK56 16/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410842 2009 QK64 27/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410843 2009 RX7 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410844 2009 RL8 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410845 2009 RH10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410846 2009 RP10 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410847 2009 RG17 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410848 2009 RJ18 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410849 2009 RA30 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410850 2009 RZ33 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410851 2009 RE34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410852 2009 RL34 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410853 2009 RE37 17/08/2009 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
410854 2009 RJ38 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410855 2009 RZ39 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
410856 2009 RP42 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410857 2009 RV45 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410858 2009 RU46 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410859 2009 RJ50 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410860 2009 RS51 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410861 2009 RE53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410862 2009 RM53 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410863 2009 RJ70 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410864 2009 RT72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410865 2009 RZ72 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410866 2009 RL75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410867 2009 RU75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
410868 2009 RC76 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410869 2009 SS13 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410870 2009 SR14 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410871 2009 SW21 18/09/2009 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
410872 2009 SW23 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410873 2009 SM29 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410874 2009 SB32 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
410875 2009 SB33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410876 2009 SH33 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410877 2009 SB37 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410878 2009 SH39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410879 2009 SN39 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410880 2009 SZ42 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410881 2009 SZ43 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
410882 2009 SM47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
410883 2009 SZ47 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410884 2009 SB49 16/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
410885 2009 SV51 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410886 2009 SW56 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
410887 2009 SR59 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410888 2009 SW65 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410889 2009 SW66 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
410890 2009 SC68 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410891 2009 SQ71 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
410892 2009 SC73 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
410893 2009 SJ74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410894 2009 SM74 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410895 2009 SD88 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410896 2009 SD97 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410897 2009 SQ111 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
410898 2009 SX116 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410899 2009 SU117 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410900 2009 SE123 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL