Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/409601–409700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409601 2005 US368 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409602 2005 UH376 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409603 2005 UU385 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
409604 2005 UR390 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 12739| 2,3 km MPC · JPL
409605 2005 US402 28/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409606 2005 UZ423 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409607 2005 UR428 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409608 2005 UP483 22/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
409609 2005 UZ486 23/10/2005 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
409610 2005 UG502 29/10/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
409611 2005 UK510 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
409612 2005 UZ513 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409613 2005 UC523 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
409614 2005 VB23 01/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409615 2005 VD29 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409616 2005 VE33 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409617 2005 VJ51 03/11/2005 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
409618 2005 VN96 07/11/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
409619 2005 VO117 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409620 2005 WN 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13314| 1,8 km MPC · JPL
409621 2005 WH5 10/11/2005 Catalina CSS 18466| 3,4 km MPC · JPL
409622 2005 WV9 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
409623 2005 WU13 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409624 2005 WX14 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409625 2005 WG43 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
409626 2005 WL44 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409627 2005 WT56 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409628 2005 WS66 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409629 2005 WA67 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409630 2005 WH116 30/11/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409631 2005 WV126 25/10/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
409632 2005 WW142 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409633 2005 WX156 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409634 2005 WG160 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
409635 2005 WJ160 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409636 2005 WC175 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409637 2005 WL208 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409638 2005 XX26 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409639 2005 XH27 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409640 2005 XN34 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409641 2005 XY41 02/12/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
409642 2005 XN54 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
409643 2005 XP64 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409644 2005 XC70 28/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
409645 2005 XK81 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409646 2005 XZ91 04/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
409647 2005 YK2 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409648 2005 YW5 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409649 2005 YF13 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409650 2005 YH15 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409651 2005 YA25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409652 2005 YD49 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409653 2005 YM50 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409654 2005 YG54 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409655 2005 YS61 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
409656 2005 YH63 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409657 2005 YX95 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409658 2005 YH107 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409659 2005 YE117 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409660 2005 YC119 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
409661 2005 YK125 05/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
409662 2005 YV129 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409663 2005 YE130 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409664 2005 YG136 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409665 2005 YQ138 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409666 2005 YY151 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
409667 2005 YH153 29/12/2005 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
409668 2005 YA206 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409669 2005 YH232 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409670 2005 YG233 28/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409671 2005 YY236 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409672 2005 YG238 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
409673 2005 YK247 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
409674 2005 YJ266 13/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409675 2005 YR290 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
409676 2006 AO3 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
409677 2006 AW10 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409678 2006 AU16 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409679 2006 AU30 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409680 2006 AN32 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409681 2006 AE35 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
409682 2006 AM35 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409683 2006 AJ48 08/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
409684 2006 AN51 30/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
409685 2006 AB53 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409686 2006 AE54 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409687 2006 AG57 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
409688 2006 AU69 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409689 2006 AZ78 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
409690 2006 AU84 06/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
409691 2006 AH94 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409692 2006 AD101 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
409693 2006 BQ9 22/01/2006 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
409694 2006 BP19 08/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
409695 2006 BW22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
409696 2006 BP33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409697 2006 BN37 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
409698 2006 BN46 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409699 2006 BZ53 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
409700 2006 BZ74 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL