Danh sách tiểu hành tinh/410501–410600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
410501 2008 EO42 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410502 2008 EC44 05/03/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
410503 2008 EX54 06/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
410504 2008 EX73 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410505 2008 EP82 03/03/2008 XuYi PMO NEO 2,3 km MPC · JPL
410506 2008 EV82 09/02/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
410507 2008 EM88 11/03/2008 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
410508 2008 EM99 04/03/2008 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
410509 2008 EV110 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
410510 2008 EC115 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410511 2008 EP116 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
410512 2008 EU118 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
410513 2008 EX125 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
410514 2008 EC128 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410515 2008 EJ139 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410516 2008 EG143 13/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
410517 2008 EJ148 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410518 2008 EN152 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
410519 2008 EA153 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
410520 2008 EG156 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
410521 2008 EQ158 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410522 2008 ET162 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410523 2008 ES165 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
410524 2008 EC166 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410525 2008 EU168 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410526 2008 EW168 13/03/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
410527 2008 FF1 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
410528 2008 FQ2 03/03/2008 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
410529 2008 FK4 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
410530 2008 FK5 29/03/2008 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
410531 2008 FO7 29/03/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
410532 2008 FE11 26/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410533 2008 FR37 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410534 2008 FN39 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
410535 2008 FW49 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410536 2008 FE50 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410537 2008 FV55 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410538 2008 FS56 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410539 2008 FR59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410540 2008 FK60 29/03/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
410541 2008 FW69 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410542 2008 FM73 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410543 2008 FC75 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
410544 2008 FC83 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410545 2008 FL97 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410546 2008 FB101 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410547 2008 FU103 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410548 2008 FO111 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
410549 2008 FE122 30/03/2008 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
410550 2008 FR132 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410551 2008 FA135 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410552 2008 GG6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410553 2008 GX6 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
410554 2008 GJ10 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
410555 2008 GJ17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410556 2008 GA20 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410557 2008 GF26 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410558 2008 GM32 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410559 2008 GO32 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410560 2008 GL34 27/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
410561 2008 GD35 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410562 2008 GM38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410563 2008 GO40 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
410564 2008 GS40 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
410565 2008 GD42 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410566 2008 GT44 04/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
410567 2008 GF48 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
410568 2008 GF53 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
410569 2008 GP68 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410570 2008 GS68 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410571 2008 GQ77 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
410572 2008 GT78 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
410573 2008 GT82 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410574 2008 GR89 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
410575 2008 GE90 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
410576 2008 GS90 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
410577 2008 GL99 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410578 2008 GF102 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
410579 2008 GT103 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
410580 2008 GV103 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
410581 2008 GG110 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
410582 2008 GN113 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
410583 2008 GJ114 10/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
410584 2008 GZ121 13/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
410585 2008 GU123 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
410586 2008 GN128 30/03/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
410587 2008 GS129 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
410588 2008 GR132 14/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
410589 2008 GZ136 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
410590 2008 GB140 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
410591 2008 GF142 05/04/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
410592 2008 GU145 11/04/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
410593 2008 GL146 15/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410594 2008 HZ2 02/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
410595 2008 HG4 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
410596 2008 HJ25 27/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
410597 2008 HW25 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
410598 2008 HN27 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
410599 2008 HL32 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
410600 2008 HG35 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL