Danh sách tiểu hành tinh/409801–409900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409801 2006 HS33 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409802 2006 HN44 24/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
409803 2006 HL47 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409804 2006 HC50 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409805 2006 HH53 19/04/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409806 2006 HM65 24/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409807 2006 HM78 24/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
409808 2006 HX78 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409809 2006 HU81 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
409810 2006 HQ91 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409811 2006 HF98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
409812 2006 HX98 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
409813 2006 HW135 26/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 3,5 km MPC · JPL
409814 2006 JP14 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
409815 2006 JL15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
409816 2006 JN15 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
409817 2006 JJ16 02/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409818 2006 JX35 04/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409819 2006 JN66 01/05/2006 Kitt Peak M. W. Buie 2,7 km MPC · JPL
409820 2006 KD10 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
409821 2006 KK12 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
409822 2006 KV32 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409823 2006 KN37 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
409824 2006 KK53 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
409825 2006 KL60 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
409826 2006 KN118 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409827 2006 KB124 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
409828 2006 LJ1 01/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
409829 2006 OX21 31/07/2006 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
409830 2006 PH5 31/07/2006 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
409831 2006 QL13 16/08/2006 Lulin Observatory C.-S. Lin, Q.-z. Ye 1,0 km MPC · JPL
409832 2006 QQ32 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
409833 2006 QH48 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 830 m MPC · JPL
409834 2006 QS66 12/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409835 2006 QF103 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
409836 2006 QY110 30/08/2006 Socorro LINEAR APO 550 m MPC · JPL
409837 2006 QO131 18/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409838 2006 QT137 16/08/2006 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
409839 2006 QQ167 30/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
409840 2006 QN184 19/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409841 2006 RZ23 13/09/2006 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
409842 2006 RL49 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409843 2006 RG50 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
409844 2006 RZ57 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409845 2006 SR29 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409846 2006 SZ41 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
409847 2006 SJ67 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
409848 2006 SA70 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
409849 2006 SM78 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409850 2006 SZ79 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409851 2006 SU83 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409852 2006 SF84 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
409853 2006 SX118 18/09/2006 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
409854 2006 SN119 18/09/2006 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
409855 2006 SF122 19/09/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
409856 2006 SV122 19/09/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
409857 2006 SY123 19/09/2006 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
409858 2006 SL129 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
409859 2006 SA131 24/09/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 750 m MPC · JPL
409860 2006 SD135 20/09/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
409861 2006 SW145 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409862 2006 SL179 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409863 2006 SU185 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
409864 2006 SJ189 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
409865 2006 SQ196 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409866 2006 SY218 18/09/2006 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
409867 2006 SE222 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409868 2006 SD224 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
409869 2006 SD231 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409870 2006 SY235 26/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409871 2006 SV254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
409872 2006 SY254 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
409873 2006 SX260 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409874 2006 SJ267 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409875 2006 SW270 27/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
409876 2006 SK286 19/09/2006 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
409877 2006 SC290 29/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 540 m MPC · JPL
409878 2006 SH295 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409879 2006 SB296 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
409880 2006 SU301 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
409881 2006 SP326 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409882 2006 SO339 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
409883 2006 SC349 28/09/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
409884 2006 SG355 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
409885 2006 SV356 30/09/2006 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
409886 2006 SN364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409887 2006 ST364 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409888 2006 SH366 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
409889 2006 SV393 30/09/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409890 2006 SZ393 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
409891 2006 SG394 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409892 2006 SY401 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409893 2006 SP403 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409894 2006 SR403 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
409895 2006 SE404 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
409896 2006 SF405 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
409897 2006 SY407 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409898 2006 SA409 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
409899 2006 SS412 30/09/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
409900 2006 TX6 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL