Danh sách tiểu hành tinh/408801–408900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
408801 2000 SQ134 23/09/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
408802 2000 ST138 23/09/2000 Socorro LINEAR 18466| 3,2 km MPC · JPL
408803 2000 SZ143 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408804 2000 SP204 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
408805 2000 SG239 27/09/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
408806 2000 SN248 24/09/2000 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
408807 2000 SU248 24/09/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408808 2000 SQ253 24/09/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408809 2000 TX5 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408810 2000 TO17 01/10/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
408811 2000 UR25 24/10/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408812 2000 UK38 24/10/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
408813 2000 UF61 25/10/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408814 2000 US75 31/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408815 2000 UA107 30/10/2000 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
408816 2000 WU11 20/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
408817 2000 WU63 24/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
408818 2000 WY138 21/11/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
408819 2000 YM108 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
408820 2001 FR38 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
408821 2001 FH185 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
408822 2001 FO219 21/03/2001 Kitt Peak SKADS 680 m MPC · JPL
408823 2001 KC29 21/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
408824 2001 OG37 20/07/2001 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
408825 2001 OF84 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
408826 2001 PP31 10/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
408827 2001 PF42 12/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
408828 2001 QU89 16/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
408829 2001 QO158 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
408830 2001 QN169 19/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
408831 2001 QK288 17/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
408832 2001 QJ298 21/08/2001 Cerro Tololo M. W. Buie cubewano ( 255 km MPC · JPL
408833 2001 RV7 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
408834 2001 RQ43 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
408835 2001 RA52 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408836 2001 RM98 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408837 2001 RS102 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
408838 2001 RF113 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408839 2001 RH118 12/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
408840 2001 RV131 12/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
408841 2001 RN140 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408842 2001 RL154 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
408843 2001 RQ154 11/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408844 2001 SR19 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408845 2001 SV60 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408846 2001 SN75 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
408847 2001 SX91 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408848 2001 SB98 20/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408849 2001 SY122 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408850 2001 SU130 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408851 2001 SL133 16/09/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
408852 2001 SV172 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408853 2001 SN174 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408854 2001 SB192 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408855 2001 SL193 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408856 2001 SL217 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408857 2001 SB221 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408858 2001 SD223 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
408859 2001 SR236 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408860 2001 SL259 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
408861 2001 SH269 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
408862 2001 SE282 24/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
408863 2001 SJ283 27/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408864 2001 SR288 17/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408865 2001 SF302 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
408866 2001 SF321 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408867 2001 SE324 19/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
408868 2001 SY324 16/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408869 2001 SD348 26/09/2001 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
408870 2001 TX9 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
408871 2001 TZ68 25/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
408872 2001 TF90 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
408873 2001 TU117 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
408874 2001 TK120 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408875 2001 TQ123 22/08/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408876 2001 TZ135 19/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
408877 2001 TO138 25/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
408878 2001 TL178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408879 2001 TY183 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
408880 2001 TF204 11/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
408881 2001 TV237 10/10/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
408882 2001 TN238 15/10/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
408883 2001 TO248 14/10/2001 Apache Point SDSS 490 m MPC · JPL
408884 2001 TG257 08/10/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
408885 2001 TU258 15/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408886 2001 UB6 17/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
408887 2001 UE12 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
408888 2001 UL12 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
408889 2001 UO14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,2 km MPC · JPL
408890 2001 UU28 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
408891 2001 UY38 17/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
408892 2001 UR40 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
408893 2001 UJ42 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
408894 2001 UG86 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
408895 2001 UB106 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
408896 2001 UF108 20/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
408897 2001 UD165 23/10/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
408898 2001 UU184 16/10/2001 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
408899 2001 UC216 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
408900 2001 UM229 16/10/2001 Palomar NEAT 930 m MPC · JPL