Danh sách tiểu hành tinh/409901–410000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
409901 2006 TL8 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409902 2006 TX11 15/10/2006 Piszkéstető K. Sárneczky, Z. Kuli 940 m MPC · JPL
409903 2006 TQ12 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409904 2006 TN26 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409905 2006 TA29 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
409906 2006 TE35 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
409907 2006 TW36 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
409908 2006 TF40 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409909 2006 TN41 12/10/2006 Palomar NEAT 740 m MPC · JPL
409910 2006 TP43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409911 2006 TX43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
409912 2006 TP52 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409913 2006 TY52 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
409914 2006 TZ73 11/10/2006 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
409915 2006 TN74 11/10/2006 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
409916 2006 TF81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
409917 2006 TM81 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
409918 2006 TD88 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409919 2006 TE89 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
409920 2006 TA90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
409921 2006 TF94 15/10/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
409922 2006 TB97 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409923 2006 TV98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409924 2006 TK116 02/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,1 km MPC · JPL
409925 2006 TQ123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409926 2006 UD3 16/10/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409927 2006 UY8 16/10/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409928 2006 UZ18 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
409929 2006 UJ29 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409930 2006 UP36 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
409931 2006 UX38 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409932 2006 UZ52 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409933 2006 UT53 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
409934 2006 UG64 23/10/2006 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
409935 2006 UJ64 23/10/2006 Kitami K. Endate 5,3 km MPC · JPL
409936 2006 UN67 16/10/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
409937 2006 UJ69 16/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
409938 2006 UF78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409939 2006 UD79 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
409940 2006 UJ88 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
409941 2006 UC106 18/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
409942 2006 UA113 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
409943 2006 UZ123 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
409944 2006 UN139 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409945 2006 UL151 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
409946 2006 UC167 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409947 2006 UT171 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
409948 2006 UA195 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
409949 2006 UV197 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409950 2006 UC201 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
409951 2006 UW203 22/10/2006 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
409952 2006 UT212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
409953 2006 UU213 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409954 2006 UW214 28/10/2006 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
409955 2006 UK232 21/10/2006 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
409956 2006 UX251 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
409957 2006 UM260 28/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409958 2006 UO264 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
409959 2006 UF271 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409960 2006 UV276 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
409961 2006 UA277 25/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
409962 2006 UR330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 880 m MPC · JPL
409963 2006 UY336 22/10/2006 Catalina CSS 890 m MPC · JPL
409964 2006 VP17 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
409965 2006 VC18 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409966 2006 VA19 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409967 2006 VQ24 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409968 2006 VC31 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409969 2006 VM39 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
409970 2006 VZ39 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409971 2006 VL51 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
409972 2006 VB62 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
409973 2006 VF69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 9,9 km MPC · JPL
409974 2006 VJ75 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
409975 2006 VL81 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
409976 2006 VL86 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409977 2006 VQ86 14/11/2006 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
409978 2006 VB92 15/11/2006 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
409979 2006 VR93 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409980 2006 VV98 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
409981 2006 VZ100 11/11/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
409982 2006 VG108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
409983 2006 VF110 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
409984 2006 VV111 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
409985 2006 VA127 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
409986 2006 VH129 15/11/2006 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
409987 2006 VT129 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
409988 2006 VN134 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
409989 2006 VL136 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
409990 2006 VR145 15/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
409991 2006 VW150 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
409992 2006 VT152 16/10/2006 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
409993 2006 VL155 14/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
409994 2006 VM173 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
409995 2006 WV3 21/11/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
409996 2006 WJ5 22/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
409997 2006 WD11 16/11/2006 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
409998 2006 WT13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
409999 2006 WC19 17/11/2006 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
410000 2006 WJ25 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also